Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Psychosociale gespreksvoering32456/3057/2324/1/31
Studiegids

Psychosociale gespreksvoering

32456/3057/2324/1/31
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Psychosociale gespreksvoering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Boutchakate Samirah
Andere co-titularis(sen): Delpire Johan, Taverniers Jessi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Mondelinge communicatie OF geslaagd voor Mondelinge communicatie OF geslaagd voor Communicatieve vaardigheden.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Psychosociale gespreksvoering behandelt hulpverlenende gespreksvoering, de gespreksvaardigheden en gespreksmodellen. Het OLOD Psychosociale gespreksvoering bereidt voor op de leergroep individuele gespreksvoering en werkplekleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: Je begeleidt de cliƫnt in interactie met het cliƫntsysteem en/of de omgeving.
Je past de doelen, fasen en aandachtspunten van een gespreksmodel toe in een concrete situatie.
Je past de componenten en kernvaardigheden van een gespreksmodel toe in een concrete situatie.
Je past de doelen, kenmerken en technieken van hulpverlenende gespreksvoering toe in een concrete situatie.
Je past de componenten en kernvaardigheden van hulpverlenende gespreksvoering toe in een concrete situatie.
07: Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je benoemt verschillende gespreksvaardigheden.
Je past gespreksvaardigheden toe in een casus.
Je benoemt de verschillende gespreksmodellen.
Je benoemt de verschillende fasen in hulpverlenende gespreksvoering.
Je benoemt de verschillende hindernissen in hulpverlenende gespreksvoering.

Leerinhoud

  • Gespreksvaardigheden
  • Fasen en hindernissen in hulpverlenende gespreksvoering
  • Basishouding rond emancipatorisch handelen
  • Biopsychosociaal model
  • Gespreksmodellen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)7,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00