Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Systeemgerichte methoden38201/3057/2324/1/03
Studiegids

Systeemgerichte methoden

38201/3057/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Systeemgerichte methoden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verschaeren Edward
Andere co-titularis(sen): Delpire Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving


OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je licht de doelen, eigenschappen, indicaties en contra-indicaties van systeemgerichte methoden toe.
04: Je stelt hulpvragen van cliënten scherp.
Je maakt een kwalitatieve analyse van het sociaal netwerk.
Je benoemt indicaties en contra-indicaties van de systeemgerichte methoden in een casus.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je past de systeemgerichte methoden toe op casusbeschrijvingen.
Je brengt het sociaal netwerk van een cliënt in kaart.
Je past technieken van de systeemgerichte methoden toe in een casus.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je legt verbanden tussen systeemgerichte methoden en organisaties binnen het sociaal werk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)4,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)70,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00