Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Methodisch werken38199/3057/2324/1/32
Studiegids

Methodisch werken

38199/3057/2324/1/32
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Methodisch werken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Geerdens Robrecht
Andere co-titularis(sen): Heylen Clara, Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD methodisch werken behandelt de verschillende stappen van methodisch handelen (analyseren cliëntsituatie, doelbepaling, …). Bij methodisch werken ligt de focus op individuele en structurele methoden. Tijdens de lessen komen verscheidene casussen, praktijkvoorbeelden en toepassingen aan bod. Het OLOD bereidt de studenten voor op het methodisch handelen als maatschappelijk werker.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Je verstrekt relevante basisinformatie over hulpverlenende instanties en/of procedures aan cliënten.
Je licht de verschillende stappen van methodisch handelen toe.
Je licht het belang van de structuurgerichte methoden toe.
04: Je stelt hulpvragen van cliënten scherp.
Je onderzoekt individuele hulpvragen van cliënten in een casus.
Je herkent de structurele noden van cliënten in een casus.
Je analyseert de beginsituatie van de cliënt in een casus.
Je licht de doelen, eigenschappen, indicaties en contra-indicaties van de structuurgerichte methoden toe.
Je benoemt indicaties en contra-indicaties van de non-directieve basismethode in een casus.
Je benoemt indicaties en contra-indicaties van de structuurgerichte methoden in een casus.
Je benoemt indicaties en contra-indicaties van individuele methoden in een casus.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je benoemt de krachtbronnen en spanningsbronnen in een cliëntsituatie.
Je licht de doelen, eigenschappen, indicaties en contra-indicaties van individuele methoden in het werkveld toe.
Je past de verschillende stappen van methodisch handelen toe op casusbeschrijvingen.
Je werkt een casus methodisch uit.
Je past technieken van de non-directieve basismethode toe in een casus.
Je benoemt materiële, praktische en financiële problemen (waaronder verschillende soorten schulden) in een casus.
Je past technieken van de structuurgerichte methoden toe in een casus.
Je past technieken van de individuele methoden toe in een casus.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je legt verbanden tussen individuele methoden en organisaties binnen het sociaal werk.

Leerinhoud

  • Algemeen: methodisch werken (fasen, kenmerken, model van De Mönnink)
  • Individuele methoden: non-directieve basismethode, cognitieve methode, gedragsmethode, praktisch-materiële methode, …
  • Structuurgerichte methoden: preventie en signaleren

Tijdens de lessen komen verscheidene casussen, praktijkvoorbeelden en toepassingen aan bod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.
 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)140,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)126,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00