Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Mondelinge communicatie36908/3057/2324/1/79
Studiegids

Mondelinge communicatie

36908/3057/2324/1/79
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Mondelinge communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Gondry Sarah
Andere co-titularis(sen): El Faissouni Yassine, Hellemans India, Taverniers Jessi, Van Steenvoort Erwin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD bereidt voor op het professioneel mondeling contact maken met de doelgroep. Je leert feedback geven en krijgen op een professionele manier. Het OLOD bereidt je voor op het voeren van een intakegesprek met de doelgroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07: Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je past theoretische modellen van communicatie toe aan de hand van voorbeelden.
Je voert een professioneel telefoongesprek.
Je geeft op een correcte wijze mondeling feedback.
Je past selectieve gespreksvaardigheden toe in een gesprek.
Je past niet- selectieve luistervaardigheden toe in een gesprek.
Je ontvangt feedback op een gepaste wijze.
Je voert een professioneel intakegesprek.

Leerinhoud

 • Communicatiemodel
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Geven en krijgen van feedback
 • Gespreksvaardigheden
 • Intakegesprek

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Al het cursusmateriaal staat op Digitap.
 • Aan te raden: Nieuwsbrief: Sociaal.net

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)66,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)15,00 uren
 • Duur: Semester
Vormen van groepsleren (dagtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00