Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep : Systeemgericht werken36821/3057/2324/1/31
Studiegids

Leergroep : Systeemgericht werken

36821/3057/2324/1/31
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Leergroep : Systeemgericht werken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Verschaeren Edward
Andere co-titularis(sen): Delpire Johan, El Faissouni Yassine, Gondry Sarah, Moons Ilka
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Systeemgerichte methoden OF geslaagd voor Systeemgerichte methoden) EN geslaagd voor Leergroep : Basishouding van de MW'er.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Leergroep systeemgericht werken behandelt het werken met groepen en andere cliëntsystemen.
Het olod Leergroep systeemgericht werken bereidt voor op professionele begeleiding van cliëntsystemen aan de hand van een aantal in het maatschappelijk werk veel voorkomende systeemgerichte en groepsdynamische methoden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Je onderhoudt kwalitatieve contacten met cliënten, cliëntsysteem en andere relevante actoren.
Je geeft een betrokkene in een gesimuleerd cliëntsysteem erkenning door diens geven en zorg te benoemen.
Je geeft een betrokkene in een gesimuleerd cliëntsysteem krediet door te benoemen wat die heeft moeten incasseren.
Je besteedt op een positieve manier aandacht aan het perspectief van elke betrokkene van een gesimuleerd cliëntsysteem.
Je neemt een passende begeleidershouding aan in de interactie met een gesimuleerd cliëntsysteem.
Je stemt je begeleiding af op de eigenheid van een gesimuleerd cliëntsysteem.
06: Je begeleidt de cliënt in interactie met het cliëntsysteem en/of de omgeving.
Je beschrijft de eigen begeleidershouding binnen een groep.
Je begeleidt een groep in een rollenspel.
Je past systeemgerichte methoden toe in rollenspelen.
Je voert systeemgerichte hulpverlening uit in een rollenspel.
Je beschrijft interactieprocessen in een gesuperviseerde context.
Je verbetert de communicatie tijdens een gesprek met een gesimuleerd cliëntsysteem in een rollenspel.
Je bemiddelt bij tegenstrijdige belangen in een gesimuleerd cliëntsysteem.
Je beschrijft begeleidingstechnieken in een systemische begeleiding op de werkplek.
08: Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je reflecteert over het eigen aandeel binnen het functioneren van een groep in een rollenspel.
10: Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang bij te leren.
Je bespreekt de rol van de groepsbegeleider in een rollenspel.
Je reflecteert op het eigen functioneren als systeemgericht hulpverlener in een rollenspel.
Je reflecteert op het eigen functioneren als groepsbegeleider in een rollenspel.

Leerinhoud

  • samenwerkingsvaardigheden
  • rollenspelen rond systeemgerichte methoden (zoals groepswerk en conflictbemiddeling)
  • groepsdynamische methoden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)34,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)130,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)42,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)122,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00