Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
IT Essentials32140/3062/2324/1/19
Studiegids

IT Essentials

32140/3062/2324/1/19
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer als IT Essentials_A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bollaert Hiram, Doggen Stijn, Van Loon Glenn
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod IT Essentials behandelt de basiskennis voor elk IT-profiel. In dit olod behandelen we zaken gaande van praktisch aan de slag gaan met een computersysteem tot het bespreken van de interne werking van een computersysteem. De onderwerpen die behandeld worden in dit olod zijn de basis die elke programmeur nodig heeft. Veel onderwerpen zullen dan ook als basis dienen voor andere olod's binnen de opleiding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student schetst de opbouw en werking van bestandssystemen.
De student zet een virtuele machine op.
De student werkt met GIT.
De student installeert een besturingssysteem.
De student schetst de opbouw, de werking en het nut van besturingssystemen.
De student installeert en verwijdert software. 
De student werkt met gecomprimeerde bestanden. 
De student beveiligt de persoonlijke werkomgeving. 
De student gebruikt de basisprincipes van versiebeheer
De student kent de basisprincipes van versiebeheer
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student schrijft eenvoudige algoritmes.
De student doet omzettingen tussen decimaal, binair en hexadecimaal stelsel.
De student rekent binair. 
06: De gegradueerde documenteert in functie van kwalitatieve gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen waar nodig.
De student definieert de verschillende onderdelen van een computersysteem.
08: De gegradueerde voert, op basis van feedback, onderhoud en aanpassingen uit op de webapplicatie.
De student zet een Version control systeem op voor oplevering en installatie
09: De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair en divers team.
De student kent de samenwerkingsprincipes van versiebeheer
11: De gegradueerde verzamelt informatie, communiceert en rapporteert efficiënt over het geleverde werk, afgestemd op het doelpubliek en gebruikmakend van het Engels vakjargon.
De student legt uit wat informatieveiligheid inhoudt. 
De student beschrijft de functie van de verschillende computeronderdelen. 

Leerinhoud

Basis van computersystemen:

 • Computerhardware
 • Binair en hexadecimaal talstelsel
 • Encodering, ASCII, UTF-8

Basis van besturingssystemen:

 • Bestandssystemen
 • Groepen en rechten (chmod)
 • Omgevingsvariabelen
 • CLI gebruiken

Basis van containers:

 • Werking containers
 • Dev-containers opzetten en gebruiken

Basis van het werken met versiebeheer:

 • Wat is Git (.git en .gitignore)
 • Basiscommando's van Git (init, add, remote, commit, push)
 • Git lokaal gebruiken
 • Eigen repository beheren

Basis van recursie als concept:

 • geneste objecten
 • boomstructuren doorlopen

Basis van software releasing:

 • Package management
 • Software versions
 • LTS

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Laptop:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)54,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op de deelevaluatie PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

AFWEZIG OP (DEEL)EVALUATIE
Als je afwezig bent voor een (deel)evaluatie buiten de afgebakende examenreeksen, kan je deze evaluatieactiviteit inhalen op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is én :

 • Je jouw afwezigheid meldt via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex voor aanvang van de (deel)evaluatie.
 • Je dient je aanvraag voor een inhaalmoment tezamen met het nodige medisch attest in via de webmodule ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Je doet dit binnen 2 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest-of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 • Je maakt, binnen de 4 kalenderdagen na de gemiste (deel)evaluatie, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop deze (deel)evaluatie kan ingehaald worden. Je kan slechts één (deel)evaluatie per opleidingsonderdeel inhalen en daarvoor éénmaal een dergelijke afspraak maken. Ben je op die afspraak voor het inhaalmoment ook afwezig, dan kan je de (deel)evaluatie niet meer inhalen. Je dient het origineel geldig medisch attest te bewaren zodat dit in geval van onduidelijkheid alsnog kan worden opgevraagd.

Voldoe je niet aan de voorgaande voorwaarden, dan heb je geen recht op een inhaalmoment en krijg je bijgevolg 0 op deze (deel)evaluatie.