Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Communicatievaardigheden130/3067/2324/1/81
Studiegids

Communicatievaardigheden

130/3067/2324/1/81
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Severen Liese
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Communicatievaardigheden behandelt de communicatie op de werf, met nadruk op de schriftelijke communicatie.

Het OLOD Communicatievaardigheden bereidt voor op een doeltreffende communicatie en samenwerking met alle belanghebbenden op de werf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

09. Communiceren: Communiceert vlot, gepast en helder met alle belanghebbenden op de bouwwerf, met specifieke aandacht voor een vlot verloop van de bouwwerkzaamheden.
De student rapporteert schriftelijk op een duidelijke manier.
De student past vergadertechnieken toe.
De student geeft heldere instructies.
De student gebruikt een zakelijke schrijfstijl.
De student schrijft correct Standaardnederlands.
De student maakt een up-to-date curriculum vitae (CV).
De student maakt een motivatiebrief.
De student maakt een up-to-date LinkedIn-profiel.
11. Levenslang leren: Identificeert persoonlijke ontwikkelingsnoden, volgt ontwikkelingen in de bouwsector op en deelt deze kennis met het uitvoerende projectteam.
De student meet al tijdens zijn opleiding een houding van levenslang leren aan. 
De student reflecteert over de eigen ervaring en kan hieruit zinvolle lessen trekken voor de toekomst. 

Leerinhoud

 • Aan het begin van het academiejaar zal gedetailleerde informatie ivm de evaluatie aan de student worden meegedeeld.
 • Schriftelijke communicatie op de werf: (werf)verslagen en opleveringen, zakelijke brieven, zakelijke e-mails, CV en rapporteren
 • Mondelinge communicatie: vergadertechnieken en instructies geven
 • Om studievoortgang te bewaken en een beter inzicht te krijgen in het studieproces, organiseert de
  opleiding in het eerste semester enkele workshops studiebegeleiding (Zie Webuntis - Dhr Kenis). In de eerste workshop leg je de LeMo-test af en schrijf je
  een zelfreflectie. Voer je die opdrachten niet (of niet tijdig) uit, dan krijg je eveneens een minpunt voor
  het vak Communicatievaardigheden.
   

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform DIGITAP.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Blended learning: mix online en on campus
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
 • Omschrijving: Blended learning: mix online en on campus
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00schriftelijk

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.