Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Rekenen algemene bouw39016/3067/2324/1/95
Studiegids

Rekenen algemene bouw

39016/3067/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • woningbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lemmens Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Rekenen algemene bouw behandelt de rekenkundige kennis m.b.t. eenheden, schaal, oppervlakte en volumes en rechthoekige driehoeken.

Het olod Rekenen algemene bouw zorgt voor een gedegen basiskennis bouwkundige formules en realiseert Excel vaardigheden in een bouwkundige context.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07. Digitale toepassingen: Gebruikt zelfstandig digitale toepassingen uit de bouwsector.
De student importeert en exporteert gegevens vanuit een rekenblad.
De student maakt modellen op welke simulaties maakt om variaties weer te geven.
De student maakt simulaties en berekeningen aan de hand van een rekenblad.
De student gebruikt standaardsoftware zoals een rekenblad om de organisatie binnen het kantoor vlot te laten verlopen op administratief vlak.
De student gebruikt een spreadsheetprogramma efficiƫnt.
13. Algemene bouwtechnische kennis: Handelt vanuit een gedegen algemene bouwtechnische kennis.
De student berekent het gewicht van verschillende ruimtelichamen.
De student berekent de oppervlakte van verschillende ruimtelichamen.
De student berekent het volume van verschillende ruimtelichamen.

Leerinhoud

 • basis vaardigheden Excel
 • eenheden: lengte, oppervlakte, volume, kracht, moment, temperatuur, massa, gewicht, dichtheid, snelheid
 • eenheden in excel
 • oppervlaktes, volumes en gewicht
 • formules voor oppervlakte, volume en gewicht in Excel
 • werken met schaal
 • goniometrische cirkels en getallen
 • rechthoekige driehoek: sos cas toa
 • stelling van pythagoras
 • formules voor rechthoekige driehoek in Excel
 • Excel vaardigheden: formulieren, externe gegevens verwerken, opzoeken, berekeningen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00digitaal op eigen laptop
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00digitaal op eigen laptop

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.