Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwconstructies 214280/3067/2324/1/61
Studiegids

Bouwconstructies 2

14280/3067/2324/1/61
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • woningbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Claes Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bouwconstructies 2 behandelt de materialen en constructies die boven de grond kunnen voorkomen, de afwerkingsmaterialen, hun uitvoeringsmethodes en de kwaliteitscontroles hierop.
Het olod Bouwconstructies 2 zorgt voor een gedegen bouwtechnische kennis.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

04. Kwaliteit: Controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en van de uitvoering van de bouwwerken, doet waar nodig beroep op derden.
De student stelt oplossingen voor bij verontreinigde gevelbekledingen.
De student stelt oplossingen voor bij problematische uitvoeringen van platte en hellende daken.
De student stelt oplossingen voor bij problematische uitvoeringen van isolatie.
06. Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student benoemt op plan de verschillende types buitenschrijnwerk.
De student duidt op plan de draairichting van binnendeuren aan.
10. Bouwmaten: Staat in voor het meten, uitzetten en controleren van bouwmaten met de juiste meetinstrumenten.
De student legt het verband tussen de binnendeur en de ruwbouwopening.
De student berekent optrede en aantrede van trappen.
14. WO - Bouwtechnische kennis woningbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van gebouwen.
De student beschrijft de verschillende gevelbekledingstypes.
De student legt uit hoe verschillende vloertypes in een gebouw gebruikt worden.
De student legt uit hoe verschillende vloertypes in een gebouw geplaatst worden.
De student beschrijft de veschillende mogelijke opbouwen van platte en hellende daken.
De student vergelijkt de veschillende materialen in platte en hellende daken.
De student verklaart de isolatiebegrippen.
De student beschrijft hoe binnen- en buitenmuren geïsoleerd worden.
De student vergelijkt de verschillende soorten isolatiematerialen.
De student beschrijft de verschillende skeletconstructies in industriebouw.
De student verklaart de benamingen van de verschillende profielen in skeletconstructies.
De student beschrijft de verschillende houtbouwsystemen.
De student bechrijft de voor- en nadelen van de verschillende houtbouwsystemen.
De student vergelijkt de verschillende systemen voor buitenschrijnwerk.
De student legt verbanden tussen het buitenschrijnwerk en de ruwbouwopening.
De student benoemt alle onderdelen van binnendeuren.
De student benoemt alle onderdelen van een trap.
De student beschrijft de verschillende plaatsingsmethodes voor het leggen van vloertegels.
De student geeft een overzicht van de verschillende soorten binnenbepleistering en plaatmateriaal.
De student beschrijft de aandachtspunten voor het uitvoeren van binnenbetegeling.

Leerinhoud

 • gevelbekleding: verschillende soorten, reiniging en bescherming gevels
 • vloeren: ter plaatse gegoten, geprefabriceerd en semi-geprefabriceerd
 • platte en hellende daken
 • isolatie: begrippen, materialen
 • schade door vocht
 • skeletbouw: staalbouw, betonbouw, houtbouw
 • buitenschrijnwerk: ramen
 • binnendeuren
 • trappen
 • binnenafwerking

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap. Cursus aan te kopen via Universitas.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges31,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen136,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00digitaal op eigen laptop
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00digitaal op eigen laptop
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00digitaal op eigen laptop

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfs- en/of werfbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.