Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwdossier algemene bouw 234111/3067/2324/1/68
Studiegids

Bouwdossier algemene bouw 2

34111/3067/2324/1/68
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • woningbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Voorspools Patricia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bouwdossier algemene bouw 2 behandelt de overige documenten die op de werf kunnen voorkomen en die niet aan bod kwamen in het olod Bouwdossier algemene bouw 1.
Het olod Bouwdossier algemene bouw 2 bereidt voor op de coördinatie, het plannen en het behandelen van de werfadministratie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. Planning: Stelt na interpretatie van de projectplanning een efficiƫnt korte-termijn-uitvoeringsplan op, communiceert hierover in functie van een vlotte organisatie van de bouwwerkzaamheden, houdt rekening met de omstandigheden van de bouwwerf en stuurt het uitvoeringsplan bij waar nodig.
De student plaatst de werkzaamheden per fase van het bouwproces in de juiste volgorde.
05. Werfadministratie: Voert dagelijks de werfadministratie uit die onder de toebedeelde verantwoordelijkheid valt en zorgt op werfniveau voor de informatiedoorstroming daarvan.
De student stelt een eenvoudige meetstaat op.
De student benoemt de inhoud van een PID en zoekt technische fiches op.
De student maakt prijsvergelijkingen op aan de hand van offertes.
De student berekent hoeveelheden van te bestellen materialen.
De student controleert leveringsbonnen.
De student maakt een tegelplan op.
De student stelt een vorderingsstaat op tijdens verschillende fases van een bouwproject.
De student kan een prijsherzieningsformule toepassen.
De student berekent de isolatiewaarde van een materiaal aan de hand van opzoekingen.
06. Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student doet opzoekingen in gedetailleerde en samenvattende meetstaten.
De student doet opzoekingen in een technisch en administratief bestek van een bouwdossier.
07. Digitale toepassingen: Gebruikt zelfstandig digitale toepassingen uit de bouwsector.
De student voert eenvoudige aanpassingen uit aan een projectplanning in een digitaal planningprogramma.
De student doet eenvoudige opzoekingen in een digitaal plan met behulp van specifieke bouwsoftware.
09. Communiceren: Communiceert vlot, gepast en helder met alle belanghebbenden op de bouwwerf, met specifieke aandacht voor een vlot verloop van de bouwwerkzaamheden.
De student rapporteert op een duidelijke manier (schriftelijk en mondeling).
14. WO - Bouwtechnische kennis woningbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van gebouwen.
De student leest en intepreteert plannen technieken.

Leerinhoud

Analyse van:

 • bouwplannen
 • ingenieursplannen (wapeningsstaat, welfsels en predallen, balken en kolommen, staalconstructies)
 • plannen technische installaties
 • administratieve en technische bepalingen lastenboek
 • meetstaat
 • vorderingsstaat
 • nacalculatie, prijsherziening
 • technische fiches
 • leveringsbonnen, bestellingen
 • opmaken van een PID 

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Set plannen te bestellen via Universitas.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00digitaal op eigen laptop en schriftelijk deel
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00digitaal op eigen laptop en schriftelijk deel

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfs- en/of werfbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.