Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwwerforganisatie34113/3067/2324/1/39
Studiegids

Bouwwerforganisatie

34113/3067/2324/1/39
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Emonts-gast Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bouwwerforganisatie behandelt de organisatie, inplanting, inrichting en uitrusting van de bouwwerf.

Het olod Bouwwerforganisatie bereidt voor op de coördinatie van de werf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. Coördinatie: Coördineert de bouwwerken en het uitvoerend personeel op de bouwwerf vanuit een oplossingsgerichte houding, in afstemming met het uitvoerende projectteam.
De student bepaalt de werfinrichting van een realistisch beschreven en geïllustreerde werksituatie.
De student geeft de werfinrichting van een realistisch beschreven en geïllustreerde werksituatie schematisch weer.
De student bepaalt het materieelpark en de uitrusting van een realistisch beschreven en geïllustreerde bouwwerf voor een specifiek project.
De student maakt een logistiek plan op voor de bevoorrading van de werf.
De student maakt een schematisch weergegeven routingplan in en om het gebouw op.
03. Wet- en regelgeving: Past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving toe op de bouwwerf, met expliciete aandacht voor veiligheid en welzijn, ziet toe op de naleving en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
De student geeft aan welke tijdelijke installaties op de bouwwerf moeten worden gekeurd.
De student geeft aan hoe tijdelijke installaties op de bouwwerf moeten worden gekeurd.
04. Kwaliteit: Controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en van de uitvoering van de bouwwerken, doet waar nodig beroep op derden.
De student benoemt bij welke bevoegde dienstverlenende organisatie hij advies moet inwinnen in functie van het gestelde probleem.
De student licht het belang van integrale kwaliteitszorg op een werf toe.
05. Werfadministratie: Voert dagelijks de werfadministratie uit die onder de toebedeelde verantwoordelijkheid valt en zorgt op werfniveau voor de informatiedoorstroming daarvan.
De student legt de begrippen van een KLIP-melding uit.
De student legt het doel van check in @ work uit.
De student gebruikt de documenten van check in @ work.
06. Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student analyseert een bestaand werfinrichtingsplan.
De student analyseert een bestaand signalisatieplan.
12. Milieu: Stuurt met een milieubewuste houding de werkzaamheden op de bouwwerf aan.
De student stelt een plan op voor het gescheiden afvoeren van bouw- en sloopafval.

Leerinhoud

 • check in  @ work
 • analyse bestaande werfinrichting
 • KLIP-plannen
 • werfinplanting
 • bevoorrading, opslag
 • werfuitrusting
 • routing
 • signalisatie
 • afvalverwerking
 • materieel 

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00digitaal op eigen laptop
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00digitaal op eigen laptop
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00digitaal op eigen laptop
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00digitaal op eigen laptop

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfs- en/of werfbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.