Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Uitvoeringspraktijk algemene bouw 234112/3067/2324/1/05
Studiegids

Uitvoeringspraktijk algemene bouw 2

34112/3067/2324/1/05
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • woningbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Voorspools Patricia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Uitvoeringspraktijk algemene bouw 2 behandelt de detaillering, controles en code van goede praktijk van de woningbouwconstructies die niet aan bod komen in het olod Uitvoeringspraktijk algemene bouw 1.
Het olod Uitvoeringspraktijk algemene bouw 2 bereidt voor op kwaliteitscontroles op de bouwwerf en zorgt voor een gedegen bouwtechnische kennis.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

04. Kwaliteit: Controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en van de uitvoering van de bouwwerken, doet waar nodig beroep op derden.
De student beoordeelt details op hun warmte- en vochtprestatie en op de luchtdichtheid van een gebouw.
De student detecteert mogelijke vochtinfiltratie op een bouwkundig plan.
De student formuleert oplossingen voor bouwknopen met behulp van Buildwise (typedetails).
11. Levenslang leren: Identificeert persoonlijke ontwikkelingsnoden, volgt ontwikkelingen in de bouwsector op en deelt deze kennis met het uitvoerende projectteam.
De student vergaart zelfstandig kennis over nieuwe ontwikkelingen inzake bouwmaterialen, technieken en uitvoeringsmethodes.
14. WO - Bouwtechnische kennis woningbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van gebouwen.
De student maakt een correcte en duidelijke schets van de meest gangbare details van een woning aan de hand van een bestaand detail.
De student benoemt en herkent de verschillende contructieonderdelen en details van een gevel met gevelbekleding en een niet geventileerde gevelopbouw (ETICS).
De student benoemt en herkent de verschillende contructieonderdelen en details van hellende en platte daken.
De student benoemt en herkent de uitvoering van buitenschrijnwerk.
De student licht de goede uitvoering van de binnenafwerking van een gebouw toe, met aandacht voor de luchtdichtheid.
De student benoemt en herkent de verschillende constructieonderdelen van draagvloeren.
De student benoemt en herkent de verschillende constructieonderdelen van een (staal)skeletbouw.
De student berekent zelfstandig de helling van een dak.
De student rekent zelfstandig hoeveelheden van materialen uit.
De student benoemt en herkent de uitvoering van binnenschrijnwerken.
De student verzamelt informatie uit wapeningsplannen.

Leerinhoud

Controles, detaillering en code van goede praktijk m.b.t.:

 • gevelbekleding
 • vloeren: welfsels, predallen, houten roostering,...
 • hellende en platte daken: opbouw en details
 • plaatsing buitenschrijnwerk incl. venstertabletten, rolluiken en verluchtingsroosters
 • wand-, plafond- en vloerafwerking
 • binnenschrijnwerken

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Set plannen te bestellen via Universitas.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00digitaal op eigen laptop en schriftelijk deel
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00digitaal op eigen laptop en schriftelijk deel

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfs- en/of werfbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.