Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Wegenbouw 25881/3067/2324/1/63
Studiegids

Wegenbouw 2

5881/3067/2324/1/63
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • wegenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Debakker Walter
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Wegenbouw 2 zorgt voor een gedegen bouwtechnische praktische kennis.

Het olod Wegenbouw 2 bereidt voor op het plannen, coördineren en controleren van wegenwerken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Planning: Stelt na interpretatie van de projectplanning een efficiƫnt korte-termijn-uitvoeringsplan op, communiceert hierover in functie van een vlotte organisatie van de bouwwerkzaamheden, houdt rekening met de omstandigheden van de bouwwerf en stuurt het uitvoeringsplan bij waar nodig.
De student schat de volgorde der werken met betrekking tot de wegopbouw correct in.
Kwaliteit: Controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en van de uitvoering van de bouwwerken, doet waar nodig beroep op derden.
De student past de werkwijze van proeven toe op de werf.
Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student past het standaardbestek 250 toe op een dossier.
Bouwmaten: Staat in voor het meten, uitzetten en controleren van bouwmaten met de juiste meetinstrumenten.
De student past de werkwijze van metingen toe op de werf.
WE - Bouwtechnische kennis wegenbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van wegenbouw.
De student herkent de verschillende asfaltmaterialen en hun toepassing.
De student koppelt de verschillende asfaltmaterialen en hun toepassing aan de meetstaat / bestek volgens SB250.
De student herkent de verschillende bestratingsmaterialen en hun toepassing.
De student koppelt de verschillende bestratingsmaterialen en hun toepassing aan de meetstaat / bestek volgens SB250.
De student herkent de verschillende cementbetonmaterialen en hun toepassing.
De student koppelt de verschillende cementbetonmaterialen en hun toepassing aan de meetstaat / bestek volgens SB250.
De student herkent de verschillende lijnvormige elementen en hun toepassing.
De student koppelt de verschillende lijnvormige elementen en hun toepassing aan de meetstaat / bestek volgens SB250.
De student herkent signalisatieborden en -opstellingen die volgens plan zijn opgegeven.
De student legt verbanden tussen posten inzake groenaanleg en -beheer enerzijds en bestek en plannen anderzijds.
De student legt verbanden tussen de posten inzake onderhoud en herstelling enerzijds en bestek en plannen anderzijds.
De student legt verbanden tussen de standaardposten opgenomen in SB250 enerzijds en bestek en plannen anderzijds.

Leerinhoud

 • asfaltverharding
 • bestratingen en betonsteen
 • wegen van cementbeton
 • lijnvormige elementen
 • controleluiken, kopmuren, metselwerk en voegbanden
 • signalisatie bij wegenwerken
 • groenaanleg en -beheer
 • onderhoud en herstelling van de weg
 • controle op posten uit standaardbestek 250
 • metingen en proeven op posten uit standaardbestek 250
 • soortelijke gewichten
 • standaardbestek 250 en 260

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen117,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00digitaal op eigen laptop
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal op eigen laptop

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfs- en/of werfbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.