Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
(Interculturele) bemiddeling34120/3067/2324/1/83
Studiegids

(Interculturele) bemiddeling

34120/3067/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Severen Liese
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod (Interculturele) bemiddeling geeft inzicht in de mogelijke problemen en gevoeligheden bij communicatie.

Het olod (Interculturele) bemiddeling zorgt voor een efficiënte en constructieve samenwerking en communicatie met belanghebbenden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08. Samenwerken: Werkt efficiënt en constructief samen in een intercultureel en multidisciplinair team, is constructief kritisch m.b.t. eigen en andermans handelen voor het bepalen en bereiken van het collectieve resultaat op de bouwwerf.
De student lost discussies, conflicten en problemen op een gepaste manier op.
De student past assertieve communicatietechnieken toe in een gesimuleerde situatie.
De student communiceert cultuursensitief en inclusief.
De student is klantgericht.
De student gaat op een gepaste manier om met klachten en slecht nieuws.
De student geeft constructieve feedback.
De student benoemt het analysekader van diversiteit: monisme, relativisme en het communicatief moreel universalisme. 
09. Communiceren: Communiceert vlot, gepast en helder met alle belanghebbenden op de bouwwerf, met specifieke aandacht voor een vlot verloop van de bouwwerkzaamheden.
De student hanteert de juiste sociale vaardigheden om in een gesimuleerde situatie de rol van leider, coach of moderator op te nemen.
De student heeft inzicht in het gebruik van lichaamstaal en gebaren.
11. Levenslang leren: Identificeert persoonlijke ontwikkelingsnoden, volgt ontwikkelingen in de bouwsector op en deelt deze kennis met het uitvoerende projectteam.
De student reflecteert over de eigen ervaring omtrent conflicthantering in functie van zijn persoonlijke ontwikkeling.

Leerinhoud

 • de juiste sociale vaardigheden hanteren om in een gesimuleerde situatie de rol van leider, coach of moderator op te nemen
 • analysekader van diversiteit
 • cultuursensitieve en inclusieve communicatie
 • lichaamstaal en gebaren
 • omgaan met klachten
 • assertieve communicatietechnieken
 • bemiddelingsmodellen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform DIGITAP.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
 • Omschrijving: Blended learning: mix online en on campus
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
 • Omschrijving: Blended learning: mix online en on campus
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00schriftelijk

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.