Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Planning34118/3067/2324/1/15
Studiegids

Planning

34118/3067/2324/1/15
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Emonts-gast Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Planning behandelt de operationele planning van een bouwwerf, rekening houdend met de omgevingselementen en met een efficiënte en duurzame inzet van tijd, middelen en personeel.

Het olod Planning bereidt voor op het maken van een operationele planning van een bouwwerf en de bijsturing ervan.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. Planning: Stelt na interpretatie van de projectplanning een effici├źnt korte-termijn-uitvoeringsplan op, communiceert hierover in functie van een vlotte organisatie van de bouwwerkzaamheden, houdt rekening met de omstandigheden van de bouwwerf en stuurt het uitvoeringsplan bij waar nodig.
De student schat de werkvolgorde juist in.
De student past de 4 verschillende taakafhankelijkheden toe.
De student stelt een operationele planning en taakverdeling op voor eigen medewerkers en voor onderaannemers.
De student past de algemene werkmethode toe bij de opmaak van een operationele planning.
De student definieert de belangen van een goede planning en de gevaren van een slecht opgestelde planning.
De student werkt met (tijds)normen, rendementen en hoeveelheden.
De student bepaalt zelf tijdsnormen en rendementen.
De student beschrijft het belang van de invloed van omgevingsfactoren op de planning.
De student analyseert welke informatie je al dan niet kan gebruiken om een planning op te stellen.
De student herkent het verschil tussen uren en manuren.
De student herkent het verschil tussen kalenderdagen, werkbare dagen en verletdagen.
De student past enkele specifieke planningssystemen toe.
De student formuleert het begrip 'kritieke pad' en kan deze benoemen in de planning.
De student legt de basisprincipes uit van Lean management en Lean planning.
De student plant het materieelpark en de uitrusting van een realistisch beschreven en geïllustreerde bouwwerf voor een specifiek project.
07. Digitale toepassingen: Gebruikt zelfstandig digitale toepassingen uit de bouwsector.
De student maakt een operationele planning op met behulp van een hiervoor voorziene planningssoftware.
De student koppelt middelen en recources met behulp van een hiervoor voorziene planningssoftware.
De student stelt een planning op met behulp van een spreadsheetprogramma.

Leerinhoud

 • verschillende fasen van een bouwproces en bouwwerk
 • werkvolgorde
 • materieelpark en uitrusting
 • taakafhankelijkheden
 • tijd, middelen, personeel
 • omgevingselementen
 • projectplanning
 • driewekenplanning
 • taakverdeling
 • planningstechnieken
 • MS Projects/Project Libre

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.

Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges7,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00digitaal op eigen laptop
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00digitaal op eigen laptop
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00digitaal op eigen laptop
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00digitaal op eigen laptop

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Aanwezigheid is verplicht tijdens bedrijfs- en/of werfbezoeken omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
• Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
• Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
• Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor neemt de student zo snel mogelijk contact op met de lector.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:
• Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
• Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet jet het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.