Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Topografie34115/3067/2324/1/10
Studiegids

Topografie

34115/3067/2324/1/10
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Speckstadt Arne
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Topografie behandelt de theorie nodig om de gepaste opmetingen te kunnen verrichten op de bouwwerf.
Het olod Topografie bereidt voor op het uitzetten en controleren van maten en hoogte peilen op de bouwwerf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

10. Bouwmaten: Staat in voor het meten, uitzetten en controleren van bouwmaten met de juiste meetinstrumenten.
De student berekent de maatvoering voor de verscheidene uitzetmethoden.
De student maakt de nodige wiskundige berekeningen inzake goniometrie om de terreingegevens en landmeetkundige meettechnieken te verwerken en interpreteren.
De student verwerkt meetgegevens lokaal of in een opgelegd referentiestelsel.
De student sluit een grondslag voor een detailmeting aan aan een opgelegd referentiestelsel.
De student past eenvoudige meetmethodes toe op het terrein en gebruikt daarbij eenvoudige topografische meetapparatuur.
De student beschrijft de verschillende veelgebruikte meettechnieken, eigen aan de werfmaatvoering, met oog voor nauwkeurigheid en foutenbronnen.
De student reflecteert kritisch over zijn meetresultaten.
De student definieert de instrumentele fouten van landmeetkundige instrumenten.
De student elimineert de instrumentele fouten van landmeetkundige instrumenten met de gepaste meettechnieken/methoden.
De student herkent de aangebrachte merktekens.
13. Algemene bouwtechnische kennis: Handelt vanuit een gedegen algemene bouwtechnische kennis.
De student legt de anatomie, de algemene werking en het gebruik van het landmeetkundig instrumentarium uit.
De student legt de landmeetkundige basismeettechnieken met hun toepassingsgebied uit.
De student benoemt de grondbegrippen van de topografie.

Leerinhoud

Theoretische kennis m.b.t. 

 • de meest voorkomende landmeetkundige instrumenten
 • meetmethodes
 • eenvoudige topografische meetapparatuur
 • meetgegevens verwerken
 • uitzetten van gebouwen
 • aanbrengen van merktekens
 • grondbegrippen geodesie
 • interpreteren van meetgegevens
 • instrumentele fouten van landmeetkundige instrumenten
 • landmeetkundige basistechnieken
 • wiskundige berekeningen inzake goniometrie
 • aansluiting aan een opgelegd referentiestelsel
 • nauwkeurigheid van uitgevoerde berekeningen
 • de taken van een landmeter op een werf

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitaal op eigen laptop
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00digitaal op eigen laptop
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitaal op eigen laptop
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00digitaal op eigen laptop