Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Analyse hoofdvak 4 (6 sp)33013/3046/2324/1/34
Studiegids

Analyse hoofdvak 4 (6 sp)

33013/3046/2324/1/34
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Compositie binnen Muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Prengels Steven, Senden Yves, Van Kerkhoven Joost
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

2u/week in groepen van max. 8 studenten.
Naast klassikale lessen wordt vooral in het tweede semester aandacht besteeds aan de individuele coaching en klassikale verbetering van de taken.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student verdiept zijn kennis van en inzicht in meer complexe vormen en structuren a.d.h.v. polyfone voorbeelden en is in staat om die kennis toe te passen op de primaire en secundaire parameters
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student past de verworven vaardigheden en kennis toe in zijn dagelijkse muziekpraktijk en studie
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student kan zijn verworven inzicht in culturele en muziek(historische) context toepassen bij en combineren met de vaardigheden en kennis binnen het vak Analyse
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student koppelt de analytische vaardigheden aan de vakinhoud en vaardigheden binnen het vak Research en omgekeerd

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Cruciaal in de cursus is de zoektocht naar dieperliggende verbanden en een correct begrip van de genoteerde muziek; op deze manier worden tools aangereikt die tot een zinvolle interpretatie en appreciatie van een partituur kunnen leiden.Analyse muziek uit de Romantiek en vroege 20ste eeuw
Diepgaande bespreking van markante composities uit de westerse muziekliteratuur
Alle bezettingen, vooral orkestwerken
Bespreking van analytische methoden
Inleidende studie van de 20ste en 21ste eeuwse muziek
Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • SENDEN, Yves, Elementa
  • Schrijfwijzer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDLEIDING: SENDEN, Yves, Geheugensteuntje voor hen die in de cursus Analyse tot een Synthese willen komen, zevende versie, Antwerpen, 2003
DE LA MOTTE, D., Harmonielehre
SCHOENBERG, A., Structural functions of harmony

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)