Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Ensemble 5 (jazz) (educatieve master)34415/3046/2324/1/75
Studiegids

Ensemble 5 (jazz) (educatieve master)

34415/3046/2324/1/75
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Instrument (jazz) binnen Muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Braeckman Hendrik, de Haas Jan, Lambert Anton, Vanderstraeten Bénoit, Van Herck Kurt, Wiernik Barbara, Wouters Nathan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel en kan deze rol sturen
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student is in staat het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek substantieel te verbeteren en mee te personaliseren.
Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
De student heeft diepgaand begrip van de interactie tussen de verschillende instrumenten en kan deze mee sturen.
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel en kan deze rol sturen
De student is in staat bestaand repertoire met de groep te personaliseren en een eigen persoonlijk groepsrepertoire te creëren.
De student is in staat het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek substantieel te verbeteren en mee te personaliseren.
De student is in staat om de groepstiming substantieel te verbeteren en mee te personaliseren
De student kan het artistiek concept van de groep overbrengen op het publiek.
De student kan vanuit een doorgedreven luistervaardigheid het ensemble mee sturen
De student realiseert een eigen artistiek groepsconcept al dan niet over de kunstdisciplines heen.
De student toont doorgedreven zelfstandigheid bij het opbouwen en verinnerlijken van expertise
De student toont gepast muzikaal leiderschap binnen de groep.
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student gaat op zoek naar interculturele en/of internationale samenwerkingsvormen

Toetsing (tekst)

Voor de studenten die aan het Blended Intensive Programme deelnemen, bestaat de toetsing voor dit opleidingsonderdeel uit twee delen, nl. deel 1) de evaluatie van de opdracht die de student aan AP uitvoert, en deel 2) de evaluatie van de opdracht die de student tijdens het Blended Intensive Programme uitvoert. Bij de berekening van het totale examenresultaat wordt het gewicht van de delen op voorhand afgesproken met de coordinator.