Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Ensemble 4 (jazz) (educatieve master)34416/3046/2324/1/12
Studiegids

Ensemble 4 (jazz) (educatieve master)

34416/3046/2324/1/12
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Instrument (jazz) binnen Muziek
In andere opleidingen:
  • Master in de muziek als Ensemble 4 (jazz)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Braeckman Hendrik, de Haas Jan, Lambert Anton, Vanderstraeten Bénoit, Van Herck Kurt, Wiernik Barbara, Wouters Nathan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student is in staat om in groep niet conventionele, hedendaagse en/of eigen composities uit te voeren
De student toont een aanzet tot creatie van een persoonlijk repertoire voor de groep
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student toont expertise in de stilistische uitvoeringspraktijk binnen het vakgebied gelinkt aan zijn artistieke persoonlijkheid
1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
De student heeft diepgaand begrip van de interactie tussen de verschillende instrumenten
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student kan de zoektocht van de groep naar een eigen artistiek concept overbrengen op het publiek.
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont muzikaal leiderschap binnen de groep.
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student exploreert manieren om een eigen artistiek groepsconcept te realiseren al dan niet over de kunstdisciplines heen.
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student is in staat om substantieel bij te dragen aan het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek
De student is in staat om substantieel bij te dragen aan de groepstiming
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student toont zelfstandigheid bij het opbouwen van expertise.
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student gaat op zoek naar interculturele en/of internationale samenwerkingsvormen

Toetsing (tekst)

Voor de studenten die aan het Blended Intensive Programme deelnemen, bestaat de toetsing voor dit opleidingsonderdeel uit twee delen, nl. deel 1) de evaluatie van de opdracht die de student aan AP uitvoert, en deel 2) de evaluatie van de opdracht die de student tijdens het Blended Intensive Programme uitvoert. Bij de berekening van het totale examenresultaat wordt het gewicht van de delen op voorhand afgesproken met de coordinator.