Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Specifieke vakdidactiek-Klassieke Dans38275/3047/2324/1/67
Studiegids

Specifieke vakdidactiek-Klassieke Dans

38275/3047/2324/1/67
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
  Keuzepakket:
  • Specifieke vakdidactiek
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boterman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Onderzoekt verschillende dansopleidingen in het huidige werkveld en vergelijkt ze met elkaar.
Weet hoe een positieve en motiverende leeromgeving te creƫren en hoe voldoende aandacht te geven aan de individuele ontwikkeling van leerlingen en hun diversiteit.
Verdiept zijn kennis en gaat dieper in op het materiaal, de kwaliteit, de intentie en de uitvoering van de bewegingen.
Past de kennis van de klassieke didactiek en anatomie toe op een verantwoorde manier in het kader van kwetsurenpreventie.
Gaat op zoek naar relevant wetenschappelijk onderzoek in verband met hun vakgebied en past de resulaten hiervan toe in lesmateriaal
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistiekeĀ passie en identiteit.
Kiest een gestructeerde aanpak en werkt gericht aan de doelstellingen tijdens de oefenlessen met het oog op verbreding en verdieping.
Kan lesmateriaal af- en opbouwen vanuit verworven kennis en deelt deze vanuit het eigen perspectief met collega's
Ontwikkelt oog voor detail via het analyseren en onderzoeken van de eigen praktijk om zo lesmateriaal te ontwikkelen
Kan als Teaching Artist een eigen artistieke visie vertalen naar onderwijsmethodieken en inhoud van een leerlijn

Leerinhoud

In de specifieke vakdidactiek klassieke dans verdiepen we ons in de Vaganovamethode maar bekijken we ook andere stijlen binnen de klassiek techniek. We ondezoeken het passenmateriaal op een hoger niveau en bekijken het ook vanuit een anatomische hoek in het kader van kwetsurenpreventie. We observeren instituten die student dansers trainen tot professionele dansers en gaan op zoek naar recente onderzoeken binnen dit vakgebied. Door taken te volbrengen, lesmateriaal te delen en elkaar te onderwijzen via oefenlesen in de klas voor en met elkaar, bouwen de studenten aan hun competenties als leraar in de klassieke dans.

De student kan de inhoud van de cursus en de eigen artistieke praktijk gebruiken om een eigen visie en methodiek als Teaching Artist te ontwikkelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmaterialen op Digitap
Trotter opleidingsgids
Elke student moet beschikken over een laptop.
Het is aangeraden om regelmatig naar voorstellingen te gaan kijken en workshops en stages te volgen.
DANCE(ch)ARTS Een hedendaags kader voor dansonderwijs - "Een didactisch handboek voor dansdocenten" - Natalie Gordon - Uitgeverij Boeklyn - 2022

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

School of Classical Dance, V. Kostrovitskaya, A. Pisarev
Grieg Valerie, Inside ballet technique
Kassing Gayle, Teaching Beginning Ballet technique
Eivind Thomasen, Anatomy en Kinesiology for Ballet Teachers
René Vincent, Klassieke ballettechniek
Warren G, Classical Ballet Technique

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht45,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht45,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)45,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid van alle georganiseerde lessen vereist. Bij minder dan 2/3 aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex!
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid