Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Stage LIO (6 sp)32796/3047/2324/1/21
Studiegids

Stage LIO (6 sp)

32796/3047/2324/1/21
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
  Keuzepakket:
  • Stage 1ste jaar
  • Stage 2de jaar
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 1
  • Compositie Master 2
  • Dans Stage Master 1
  • Dans Stage Master 2
  • Directie Master 1
  • Directie Master 2
  • Drama Stage Master 1
  • Drama Stage Master 2
  • Muziek Stage Master 1
  • Muziek Stage Master 2
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzepakket:
  • Compositie stage
  • Dans stage
  • Drama stage
  • Instrument/Zang stage
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzepakket:
  • Dans Stage
  • Drama Stage
  • Muziek Compositie Stage
  • Muziek Directie Stage
  • Muziek Instrument/Zang (klassiek & Jazz) Stage
In andere opleidingen:
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten als Stage LIO (3 sp)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Andere co-titularis(sen): Aper Katrijn, Baert Jeroen, Boterman Greet, Cardoen Edwige, Claeys Anthony, Coppens Mathias, De Boo Hilde, De Boo Marleen, De Hondt Eva, Devisscher Christophe, Dierckx Ellen, Duyck Ilse, Geris Maartje, Gooris Wout, Houben Kevin, Malaise Jeroen, Ninove Jérémie, Overlach Miriam, Peremans Dree, Perpête Kristine, Pollet Francis, Puylaert Nick, Sanen Jan, Smet Laurens, Susljic Zvezdana, Thielemans Magda, Thys Peter, Vaerendonck Guy, Vaerendonck Joeri, Van Bockstael Joachim, Vanderhoeven Johan, Vandervost Rosa, Van Dyck Tom, van Echelpoel Bernd, Van Geel Ingrid, Van Huffel Filip, Verhoyen Peter, Verhulst Sarah, Vinken Jan-Kris, Wauters Sam, Wils Bart
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar) of 31.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens de stage zetten de studenten de kennis, de vaardigheden en de attitudes uit de artistieke, theoretische en vakdidactische opleidingsonderdelen om in praktijkgerichte competenties binnen een reële setting. De stages in het werkveld vormen het zwaartepunt van de praktijkcomponent.

De studenten worden op de stages voorbereid en worden tijdens hun stages vanuit het KCA begeleid. De voorbereiding bestaat uit de lessen waaraan de studenten deelnemen en de oefenlessen die zij in het kader van de lessen vakdidactiek geven. Verder worden studenten door de opleidingscoördinatoren ook begeleid tijdens supervisiebijeenkomsten.
De stagebegeleiding wordt opgenomen door de vakdidactici en stagebegeleiders van de opleiding samen met de mentoren van de stagescholen.

Voor meer informatie: raadpleeg het Vademecum Stage, de studiegids (Trotter) en Portfolio (Digitap).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan de beginsituatie van de doelgroep achterhalen, noteren op dit in de lesvoorbereiding en gebruikt dit als uitgangspunt om de stageles voor te bereiden.
Bereidt doelstelling voor en noteert deze als deel van de lesvoorbereiding.
Bereidt lessen voor met aangepaste didactische werkvormen. Past deze aan waar nodig tijdens het geven van de lessen.
Geeft lessen met ruimte voor individuele ontwikkeling van de lerenden.
Neemt een artistiek concept/idee en gebruikt gepaste werkvormen om dit aan te brengen tijdens de stagelessen.
Gebruikt verschillende leermiddelen tijdens de lessen.
Creëert een uitdagende leeromgeving tijdens de stagelessen met aandacht voor de heterogeniteit van de doelgroep.
Evalueert de leerlingen en communiceert hierover via een rapport (indien van toepassing) in een correct geschreven taal.
Creëert een positieve en motiverende sfeer in de lessen.
Geeft lessen met focus op zowel vakinhoudelijke, dynamisch affectieve, sociale als talige elementen. Gebruikt hierbij algemeen Nederlands.
Geeft lessen met ruimte voor individuele ontwikkeling.
Betrekt actuele maatschappelijke gebeurtenissen tijdens de lessen.
Geeft elke lerende evenveel kansen tot ontplooing, ongeacht de onderlinge verschillen.
Betrekt elke lerende ongeacht de onderlinge verschillen.
Communiceert met alle lerenden, rekening houdend met de diverse achtergronden en diverse talige situaties.
Kiest aangepaste leerinhouden (WAT).
Past resultaten van recente onderzoeken toe in de stagelessen.
Kan een gesprek aangaan omtrent de bijdrage van de lessen aan de algemene ontplooing van de lerenden.
Beschrijft in de lesplannen HOE de lessen georganiseerd en gepland worden met aandacht voor structuur en organisatie. Past dit flexibel toe in de lessen en stuurt bij indien nodig.
Neemt voldoende tijd om de lessen voor te bereiden en zorgt ervoor dat ze haalbaar zijn.
Geeft via de stageportfolio een overzicht van de activiteiten als LIO en van reflecties over het onderwijskundig functioneren
Brengt structuur in de lessen en zorgt voor een veilige leeromgeving.
Reflecteert over de lessen, eigen aanpak en eigen functioneren met het oog op de verdere ontwikkeling van het artistiek concept en noteert dit in een reflectieverslag/stageverslag.
Neemt deel aan de supervisies en levert een bijdrage in het overleg over de onderwijspraktijk en het beroep van leraar in de kunsten.
Levert een bijdrage in het overleg over het beroep van leraar in de kunsten, met eventuele collega's/anderen van de stageschool.
Is een actieve participant binnen het schoolteam
Levert een bijdrage in het overleg over de onderwijspraktijk en het beroep van leraar in de kunsten, met eventuele collega's/anderen toe van de stageschool.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

Zie Vademecum Stage en Trotter.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus op Digitap
Vademecum stage
Trotter opleidingsgids
Elke student moet beschikken over een laptop.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage180,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00

Toetsing (tekst)

Zie Vademecum Stage en Trotter

Stage, supervisie en administratie worden opgenomen in de evaluatie.
De student moet slagen voor de delen stage (lespraktijk) en administratie (stageportfolio) om voor het volledige opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt het laagste cijfer van de deelproef het cijfer van het hele opleidingsonderdeel en wordt de student voor het hele opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode.