Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren38498/3047/2324/1/83
Studiegids

Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren

38498/3047/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen Muziek
  • Gitaar binnen Muziek
  • Hafabradirectie binnen Muziek
  • Klavecimbel binnen Muziek
  • Koordirectie binnen Muziek
  • Orgel binnen Muziek
  • Orkestinstrument binnen Muziek
  • Piano binnen Muziek
  • Pianoforte binnen Muziek
  • Zang binnen Muziek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Instrument/Zang
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Directie binnen Muziek
  • Instrument/Zang binnen Muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Malaise Jeroen
Andere co-titularis(sen): Houben Kevin, Van Bockstael Joachim, Vinken Jan-Kris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vakdidactiek Groepsmusiceren (Klassiek) behandelt de specifieke competenties om leerlingen samen te laten musiceren: instrumentaal, vocaal, interdisciplinair…
Dit terrein houdt heel uiteenlopende creatieve en artistieke mogelijkheden in; ook de doelstellingen zijn dus zeer divers. Het is als docent in het huidige en toekomstige werkveld belangrijk om verschillende uitdagingen aan te kunnen gaan, van het dirigeren van een orkest tot het vormgeven van een workshop voor een specifieke doelgroep, van arrangeren voor een uitzonderlijke bezetting tot het verkennen van verschillende vormen van improvisatie en muzikale creativiteit. Ook interdisciplinariteit en samenwerkingsverbanden spelen een belangrijke rol.
In de lessen wordt ingegaan op uiteenlopende werkvormen, kennis van instrumentarium, doelgroepen, groepssamenstellingen en arrangementen met een bijbehorende introductie in het werken met muzieknotatie software. Alles wordt meteen aan de praktijk getoetst: micro-teaching, oefenlessen, interdisciplinaire lessen tussen de afdelingen... Een dynamische, creatieve en artistiek gedreven input is een must!

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Analyseert de muzikale basiskennis en -vaardigheden van specifieke leerlingen en leergroepen.
Kan uit het bestaande repertoire geschikt materiaal kiezen aangepast aan de leerlingengroep.
Formuleert doelstellingen op basis van leerplannen van de vakken Groepsmusiceren.
Heeft aandacht voor de sociale interactie binnen de klasgroep en speelt hier op in.
Kent de muzikale- en samenspelparameters en kan deze hanteren in een realistische lessituatie.
Beheerst een adequate slagtechniek en past deze toe bij een (oefen)les Groepsmusiceren
Creërt aangepaste improvisatie-opdrachten aangepast aan de leerlingengroep.
Maakt arrangementen van bestaand repertoire met het oog op de leerlingengroep.
Kan eigen sterktes en zwaktes benoemen en hier passend mee omgaan.
Onderzoekt de functie en relevantie van de leraar Groepsmusiceren in het onderwijs, de maatschappij en het artistieke veld.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

 • Formulering van doelstellingen voor lessen Groepsmusiceren, Koor, Ensemble, Kamermuziek etc. in DKO en KSO. 
 • Klasobservatie in het kader van microteachings.
 • Vertaling van de verworven kennis uit de eigen artistieke samenspel-praktijk en uit de lessen vakdidactiek in concrete vakdidactische tools.
 • Praktijktraining van slag- en directietechnieken in microteachings
 • Opzoek- en creatie-opdrachten, aangepast aan het niveau van de leerlingengroep.
 • Reduceren en/of arrangeren van partituren, aangepast aan het niveau van de leerlingengroep.
 • Na de microteaching en gerichte opdrachten, evalueert de student wat goed ging, wat beter kan en hoe dit bereikt kan worden. 
 • Formulering van eigen mening als basis voor discussie.
 • Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Instrumentatie cursus (Kevin Houben)
Study of Orchestration (Adler)
The Art of Conducting (Kuipers)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Zie bibliografische lijst die aan alle studenten wordt aangeboden
Zie materiaal (opnamen, wetenschappelijke bronnen, programma’s, actualia) dat wekelijks aan de studenten ter kennisgeving wordt aangeboden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:

* is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
* is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid van alle georganiseerde lessen vereist. Bij minder dan 2/3 aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid