Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Algemene vakdidactiek Klassieke dans38274/3047/2324/1/33
Studiegids

Algemene vakdidactiek Klassieke dans

38274/3047/2324/1/33
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boterman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving


OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Begrijpt het belang om een beginsituatie in te schatten en kan deze benoemen
Kiest, formuleert en structureert gepaste doelstellingen aan de hand van de beginsituatie en de doelgroep
Kiest en formuleert lesmateriaal in functie van het niveau van de doelgroep en van het pedagogisch proces
Bereidt een les voor waarbij leerinhouden worden vertaalt naar leeractiviteiten en gestructureerd worden volgens een logische lesopbouw
Doet aan zelfreflectie, zelfevaluatie en peerfeedback en ontwikkelt een kritische ingesteldheid. Kan het proces bijsturen en actief naar oplossingen zoeken
Kan taken, lesvoorbereidingen e.d. organiseren met andere taken en op tijd indienen.
Creëert een motiverende leeromgeving en geeft voldoende aandacht aan de individuele ontwikkeling van de lerenden. Kan de diversiteit van de leerlingen identificeren en kan kiezen tussen werkvormen om differentiatie mogelijk te maken om zo het individuele potentieel te ontwikkelen
Heeft aandacht voor het mentale welbehagen van de leerlingen tijdens oefenlessen en microteaching.
Kan de les op een flexibele manier aanpassen aan de situatie die zich voordoet in case studies. Kan het materiaal afbreken, verbreden of verdiepen naar gelang nodig.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.
Bepaalt verschillende didactische methodologieën en kan deze toepassen en realiseren naargelang de situatie en doelgroep
Integreert kennis van de volledige opleiding met oog op een verantwoorde en veilige werkpraktijk voor lichaam en geest
Kan lesmateriaal opbouwen vanuit persoonlijk perspectief als teaching artist, en dit analyseren, toepassen en doorgeven.
Kan als teaching artist, "out of the box" denken en kan creatief omgaan met het lesmateriaal.
Kan communiceren met de muzikale begeleider. Kiest gepaste muziek voor oefeningen en kan deze aanvragen aan de begeleider. 
Kan de diversiteit van de leerlingen identificeren en kan kiezen tussen werkvormen om differentiatie mogelijk te maken om zo het individuele potentieel te ontwikkelen

Leerinhoud

In de vakdidactiek klassieke dans is de Vaganovamethode de basis voor de onderwijsmethode. Voor de beginnende en intermediaire danser wordt de opbouw van het bewegingsmateriaal en de fundamenten van deze training in klassieke dans onderzocht. Door taken te volbrengen, te experimenteren met muziek, lesmateriaal te delen en elkaar te onderwijzen via oefenlesen in de klas voor en met elkaar, bouwen de studenten aan hun competenties als leraar in de klassieke dans.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmaterialen op Digitap
Trotter opleidingsgids
Elke student moet beschikken over een laptop.
Het is aangeraden om regelmatig naar voorstellingen te gaan kijken en workshops en stages te volgen.
DANCE(ch)ARTS Een hedendaags kader voor dansonderwijs - "Een didactisch handboek voor dansdocenten" - Natalie Gordon - Uitgeverij Boeklyn - 2022

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Warren G., Classical Ballet Technique
- Grieg Valerie, Inside ballet technique
- School of Classical Dance, V. Kostrovitskaya, A. Pisarev
- Kassing Gayle, Teaching Beginning Ballet technique
- Eivind Thomasen, Anatomy en Kinesiology for Ballet Teachers
- René Vincent, Klassieke ballettechniek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht45,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeArtistiek-educatieve projectopdracht45,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)45,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Een tweede examenkans:
• is niet mogelijk voor toetsvormen die gebruik maken van permanente evaluatie. Wanneer een tweede examenkans mogelijk is voor andere toetsvormen binnen hetzelfde opleidingsonderdeel, wordt het cijfer voor de toetsvorm(en) permanente evaluatie van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.
• is mogelijk voor de evaluatieonderdelen of toetsvormen die geen permanente evaluatie bevatten.

Aanwezigheidsvereiste:
Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid van alle georganiseerde lessen vereist. Bij minder dan 2/3 aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.

Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:
• Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex!
• Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid