Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Kies je uitbreidingsstage V + VI38437/3035/2324/1/33
Studiegids

Kies je uitbreidingsstage V + VI

38437/3035/2324/1/33
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs als Begeleide beroepspraktijk 5+6 uitbreiding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beine Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar) of 15.10.2023 (1ste semester) of 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 burotica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Engels OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Frans OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 fysica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 BR OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV muziek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 bouw OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 elektriciteit OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 hout OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mechanica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV cultuur) EN (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 burotica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Engels OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Frans OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 fysica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 BR OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV muziek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 bouw OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 elektriciteit OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 hout OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mechanica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV cultuur OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV)) OF ((geslaagd voor AA Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor EC Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor BE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor BI Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor BR Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor EN Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor FR Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor GE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor GEZ Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor IG Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor LO Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor MU Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor MO Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor NCZ Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor NE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor PAV Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor PKV muziek Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor TE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor WI Werkplekleren III + IV) EN (geslaagd voor AA Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor EC Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor BE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor BI Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor BR Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor EN Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor FR Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor GE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor GEZ Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor IG Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor LO Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor MU Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor MO Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor NCZ Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor NE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor PAV Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor PKV muziek Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor TE Werkplekleren III + IV OF geslaagd voor WI Werkplekleren III + IV)).

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studiewijzer brengt het opleidingsonderdeel verder in kaart en biedt houvast om het studiemateriaal te verwerken en de beoogde leerdoelen te verwerven. De studiewijzer is te raadplegen op de elektronische leeromgeving Blackboard.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Stemt de communicatiestijl af op de context, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gaat gepast in dialoog met alle betrokkenen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Communiceert vanuit een verbindende houding, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: taal ontwikkelen
Communiceert transparant, respectvol en zonder vooringenomenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Zet de eigen vakexpertise in in nieuwe onderwijscontexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Formuleert leerdoelen, binnen en buiten het interessegebied, die uitdagend, haalbaar en motiverend zijn, voor dit opleidingsonderdeel/ de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Maakt een planning op korte en lange termijn, voert uit en stuurt bij waar nodig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Voert de verwachte administratieve taken correct en stipt uit, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
gebruikt verworven kennis en vaardigheden in nieuwe situaties, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Speelt soepel in op uiteenlopende situaties, rekening houdend met eigen en andermans behoeften, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Probeert nieuwe dingen uit met een kritische blik, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

De student loopt stage waarbij de aangeleerde leraarsvaardigheden toegepast worden in een situatie die anders is dan het lesgeven in het reguliere onderwijs.

Concrete organisatorische informatie is terug te vinden in de betrokken cursus.


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage90,00 uren
  • Omschrijving: Verplichte aanwezigheidVervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening
  • Opmerking: Verplichte aanwezigheid

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00