Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
GE vakinhoud I.1 Prehistorie en ONO36555/3035/2324/1/65
Studiegids

GE vakinhoud I.1 Prehistorie en ONO

36555/3035/2324/1/65
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Geschiedenis
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als GE vakinhoud I.1 Prehistorie en ONO
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Colman Vicky
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één deelexamen een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. Het deelexamen waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode."


Indien je afwezig bent op een van de deelexamens buiten de examenweken onderneem je volgende stappen

- Je meldt elke afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) voor aanvang van het (deel)examen via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex. Evaluatieactiviteiten zijn o.a.: (deel)examens, permanente evaluaties, inleveren van een (groeps)taak, een (groeps)presentatie, een toonmoment, een studiebezoek dat onderdeel is van de evaluatie, opdrachten vaardigheidsonderwijs.

- Je wettigt je afwezigheid door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden via de module ‘Mijn afwezigheden’ binnen iBaMaFlex. Bij het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste en de tweede graad geldt een overlijdensbericht als bewijsmateriaal. In geval van andere overmacht dien je een of meerdere bewijsstukken in met daarnaast een motivering voor die overmacht. In dat geval beslist de voorzitter van de examencommissie of de overmacht gewettigd is.
Je doet dit uiterlijk 2 kalenderdagen na de dag van de evaluatieactiviteit. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Indien je niet binnen deze termijn een geldig attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je bijgevolg een 0 voor dit (deel)examen.

- Je neemt contact op met je lector binnen de 2 dagen nadat je afwezigheid afliep om een inhaalexamen of inhaalopdracht aan te vragen. Je lector zal je informeren over de vervangopdracht. Lees hiertoe ook aandachtig je studiewijzer.
OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel krijgt de student de elementaire kennis van en inzicht in de methode van de geschiedenis als wetenschap. Hij/zij leert historische begrippen, domeinen en tijdsindelingen verklaren en hanteren. Daarna volgt een inhoudelijke verdieping van de Proto- en de Prehistorie en van de samenlevingen van het Oude Nabije Oosten (Egypte en Mesopotamië). De politieke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen van deze samenlevingen komen aan bod. Door analyse van bronnen en van wetenschappelijke lectuur gaat de student onderzoekend om met het verleden. 
De student bevraagt kritisch het verleden met het oog op de verklaring van actuele problemen en vice versa.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Powerpoints op digitapVerplicht
Studiewijzer geschiedenis van de Prehistorie en ONOVerplicht
Atlas van de algemene & Belgische geschiedenisVerplicht€ 46,19
Een kennismaking met de oude wereldVerplicht€ 37,50
  • Auteur: de Blois L. & van der Spek B.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,0020' schriftelijke voorbereiding - 20' mondeling examen
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,0020' schriftelijke voorbereiding - 20' mondeling examen
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Schriftelijk

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.