Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
EC vakinhoud I.3 Micro-economie36532/3035/2324/1/59
Studiegids

EC vakinhoud I.3 Micro-economie

36532/3035/2324/1/59
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Economie
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als EC vakinhoud I.3 Micro-economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Meyer Danny, Van Oers Fran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De algemene economie is een tak van de economische wetenschap en bestudeert de sociaaleconomische omgeving waarbinnen gezinnen, bedrijven en overheden handelen. Omdat het begrip algemene economie zo breed is, wordt het opgedeeld in verschillende vakken, waaronder macro-economie en micro-economie.

Macro-economie is de economie die zich bezighoudt met de economie op grote schaal, zoals de huishouding van een land. Hierbij zijn onder andere de werkloosheid, de economische groei en de inflatie van belang.

Micro-economie houdt zich bezig met het gedrag van individuen, bv. één consument of één producent. De wet van vraag en aanbod staat centraal: als het aanbod van een bepaald product stijgt ten opzichte van de vraag, zal de prijs dalen.

De cursussen Macro-Economie 1 en 2 bieden het vervolg.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiƫle ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

1 Consumptie

1.1 Consumentenmodel

1.2 Individuele vraagcurve

1.3 Totale vraagcurve

1.4 prijs- en inkomenselasticiteiten van de vraag

2 Productie

2.1 Optimale productie

2.2 Individuele aanbodcurve

2.3 Total aanbodcurve

2.4 Prijselasticiteit van het aanbod

3 Goederenmarkten

3.1 Markt

3.2 Volkomen concurrentie

3.3 Consumenten- en producentensurplus

3.4 Monopolie

3.5 Mededingingsbeleid

3.6 Monopolistische concurrentie

3.7 Oligopolie

3.8 Overheid als producent

3.9 Overheidsinterventies

3.10 Interne en externe kosten

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
cursus Micro-economieVerplicht
  • Auteur: Danny De Meyer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk (90')
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00mondeling (15' voorbereiden + 15')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00mondeling (15' voorbereiden + 15')
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk (90')

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.