Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BE/EC III.1 Bedrijfseconomie deel 136414/3035/2324/1/24
Studiegids

BE/EC III.1 Bedrijfseconomie deel 1

36414/3035/2324/1/24
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Bedrijfsorganisatie
    • Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Meyer Danny, Van Oers Fran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Boekhouden - basis en Boekhouden - resultaten gingen aan deze cursus vooraf. We werkten met de voornaamste balansrekeningen en bestudeerden grondig de resultaten en het afsluiten van het boekjaar. In Boekhouden - analyse en uitdieping berekenden en interpreteerden we een aantal kengetallen en analyseerden we de boekhouding horizontaal en verticaal. Vervolgens gingen we dieper in op een aantal actief- en passiefrekeningen.

In Bedrijfseconomie 1 doen we een beroep op de boekhouding, bv. als we de verschillende kostprijzen of de verkoopprijs berekenen.

In Bedrijfseconomie 2 stellen we een ondernemingsplan op en budgetteren we de balans en de resultaten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiƫle ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

1 Investeringsbeslissingen

2 Analyse van de kostprijs

2.1 Constante en variabele kosten

2.2 Directe en indirecte kosten

2.3 Integrale en marginale kosten

2.4 Gebudgetteerde en werkelijke kosten

3 Verkoopprijs

3.1 Concurrentiegerichte prijszetting

3.2 Kostengerichte prijszetting

3.3 Vraaggerichte prijszetting


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
cursus Bedrijfseconomie 1Verplicht
  • Auteur: Danny De Meyer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk (120')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk (120')

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.