Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
GE vakinhoud III.2 Politieke, sociale, culturele, economische stromingen in de moderne en hedendaagse tijd deel 236713/3035/2324/1/05
Studiegids

GE vakinhoud III.2 Politieke, sociale, culturele, economische stromingen in de moderne en hedendaagse tijd deel 2

36713/3035/2324/1/05
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Geschiedenis
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als GE vakinhoud III.2 Politieke, sociale, culturele, economische stromingen in de moderne en hedendaagse tijd deel 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Colman Vicky
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere opdrachten. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelopdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student deze deelopdracht niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelopdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel krijgt de student kennis en inzicht van/in de historische gebeurtenissen en personen, begrippen, verbanden, structuren en processen m.b.t. de moderne en hedendaagse tijd. De politieke, economische, sociale en culturele aspecten van de geschiedenis van de 19de, 20ste en 21ste eeuw worden aan de hand van verschillende thema's besproken. Door analyse van bronnen en van wetenschappelijke lectuur gaat de student onderzoekend om met het verleden,
De student bevraagt kritisch het verleden met het oog op de verklaring van actuele problemen en vice versa.

De leerinhouden uit het olod geschiedenis vakinhoud III.2 zijn geïntegreerd in de lessen of worden toegepast in de voor de student verplichte outdoor-activiteiten.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Powerpoints op digitapVerplicht
Studiewijzer vakinhoud III.2 politieke, sociale, economisch en culturele stromingen in de moderne en hedendaagse tijdVerplicht
Atlas van de algemene & Belgische geschiedenisVerplicht€ 46,19

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,0020' schriftelijke voorbereiding - 20' mondeling examen
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,0020' schriftelijk voorbereiding - 20' mondeling examen
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00schriftelijk

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.