Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
EC Vakinhoud III.2 Macro-economie deel 238467/3035/2324/1/83
Studiegids

EC Vakinhoud III.2 Macro-economie deel 2

38467/3035/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Economie
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Economie vakinhoud III.2 Macro-economie 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Meyer Danny, Van Oers Fran
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cursussen Macro-economie 1 en 2 bieden het vervolg op Micro-economie. De algemene economie is een tak van de economische wetenschap en bestudeert de sociaaleconomische omgeving, waarbinnen gezinnen, bedrijven en overheden handelen. Omdat het begrip algemene economie zo breed is, wordt het opgedeeld in verschillende aspecten, waaronder macro-economie en micro-economie.

Micro-economie houdt zich bezig met het gedrag van individuen, bv. één consument of één producent. De wet van vraag en aanbod staat centraal: als het aanbod van een bepaald product stijgt ten opzichte van de vraag, zal de prijs dalen.

Macro-economie is de economie die zich bezighoudt met de economie op grote schaal, zoals de huishouding van een land. Hierbij zijn onder andere de werkloosheid, de economische groei en de inflatie van belang.

Inclusief een gegidste rondleiding in het museum van de Nationale Bank in Brussel, inkom en rondleiding zijn gratis, vervoer ten laste van de student.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

1 Overheid (overheid in België, rol overheid, begroting en schuld)

2 Geld en inflatie

3 Internationale economie (internationale handel, betalingsbalans, wisselkoersen)

4 Groei en conjunctuur

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
cursus Macro-economie 2Verplicht
  • Auteur: Danny De Meyer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
  • Opmerking: Uitstap naar Museum van de Nationale Bank van België, gegidste rondleiding met opdracht.
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken5,00opdracht, schriftelijk (Museum van de Nationale Bank van België)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00schriftelijk (90')
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00mondeling (20' voorbereiden + 20')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00schriftelijk (90')
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00mondeling (20' voorbereiden + 20')

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.