Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Afstudeerprofiel III + IV Zorg38458/3035/2324/1/68
Studiegids

Afstudeerprofiel III + IV Zorg

38458/3035/2324/1/68
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • Afstudeerprofiel III + IV
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bisschops Patrick, Hancké Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Is vertrouwd met en kan in overleg gaan met actoren en organisaties in en rond het werkveld, m.b.t het afstudeerprofiel
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Handelt met inzicht in de achterliggende theorieën en concepten die gangbaar zijn m.b.t. het afstudeerprofiel
Handelt met enige ervaring en vaardigheid in de rol die verbonden is aan het afstudeerprofiel
Handelt met gebruik van tools en basismethodieken die horen bij de rol en verbonden is aan het afstudeerprofiel

Leerinhoud

Afstudeerprofiel Zorg

In dit opleidingsonderdeel wordt dieper ingegaan op alle aspecten van zorg binnen en soms buiten het onderwijs. Diversiteit, UDL, inclusief onderwijs, buitengewoon onderwijs, CLB-werking, kansarmoede, spijbelen, decreet leersteun,… zijn onderwerpen die centraal staan om de 'zorg' in het onderwijs in Vlaanderen te kunnen plaatsen.

Studiematerialen (lijst)

Artikels via DigitapVerplicht
Eigen lesnota'sVerplicht
Powerpoints op digitapVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)57,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Je gaat met een casus aan de slag tijdens de laatste les.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Met gerichte opdrachten pas je de aangeboden kaders en methoden
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Je werkt tijdens het examen aan een casus
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Met gerichte opdrachten pas je de aangeboden kaders en methoden toe

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.