Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Afstudeerprofiel III + IV Eventorganisatie38456/3035/2324/1/00
Studiegids

Afstudeerprofiel III + IV Eventorganisatie

38456/3035/2324/1/00
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • Afstudeerprofiel III + IV
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Smout Stef, Van Puymbroeck Linda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Is vertrouwd met en kan in overleg gaan met actoren en organisaties in en rond het werkveld, m.b.t het afstudeerprofiel
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Handelt met inzicht in de achterliggende theorieën en concepten die gangbaar zijn m.b.t. het afstudeerprofiel
Handelt met enige ervaring en vaardigheid in de rol die verbonden is aan het afstudeerprofiel
Handelt met gebruik van tools en basismethodieken die horen bij de rol en verbonden is aan het afstudeerprofiel

Leerinhoud

Vanuit theoretische kaders betreffende eventorganisatie een event organiseren;

- Startfase:

- doelstellingen formuleren
- brainstormen met de projectgroep
- grote lijnen van het project vastleggen
- succescriteria bepalen

- Planningsfase:

- werkplan opmaken
- financiën regelen
- contracten afsluiten en afspraken vastleggen
- vrijwilligers en medewerkers zoeken (en opleiden)
- opstellen van een draaiboek

- Uitvoeringsfase:

- uitvoering van het evenement
- oplossen van voorzien problemen
- opruimen
- evaluatiefase
- bedanken medewerkers
- evaluatie evenement met alle betrokkenen

Studiematerialen (lijst)

Materiaal inherent aan het afstudeerprofiel eventVerplicht€ 70,00
StudiewijzerVerplicht
Eventplanner: de standaard voor het organiseren van evenementenVerplicht
  • Auteur: Kevin Van der Straeten
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Omschrijving: begeleide voorbereiding draaiboek event
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
  • Omschrijving: voorbereiding, uitvoering en reflectie event

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00evaluatie op basis van theoretische voorbereiding (draaiboek), uitvoering en evaluatie en samenwerking event.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00evaluatie op basis van theoretische voorbereiding (draaiboek), uitvoering en evaluatie en samenwerking event.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.