Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Afstudeerprofiel III + IV CLIL38455/3035/2324/1/63
Studiegids

Afstudeerprofiel III + IV CLIL

38455/3035/2324/1/63
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • Afstudeerprofiel III + IV
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hargreaves Stephen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studenten maken een CLIL-portfolio aan met ontwikkeld lesmateriaal voor het inhoudsvak en de doeltaal. Tijdens de examenreeks worden de vaardigheden over CLIL getoetst aan de hand van een praktijkoefening.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Is vertrouwd met en kan in overleg gaan met actoren en organisaties in en rond het werkveld, m.b.t het afstudeerprofiel
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Handelt met inzicht in de achterliggende theorieën en concepten die gangbaar zijn m.b.t. het afstudeerprofiel
Handelt met enige ervaring en vaardigheid in de rol die verbonden is aan het afstudeerprofiel
Handelt met gebruik van tools en basismethodieken die horen bij de rol en verbonden is aan het afstudeerprofiel

Leerinhoud

CLIL verwijst naar het aanleren van curriculumvakken in een andere taal dan de gebruikelijke instructietaal (vb.: Engels, Frans, Duits, Spaans, etc.). CLIL werd bedacht om een dubbele doelstelling te behalen, namelijk het verbeteren van de studenten hun inhoudelijke vakkennis en tegelijkertijd het verbeteren van de taalkennis.

Taalvaardigheid

Doordat CLIL-leerlingen tegelijkertijd verschillende talen aan het leren zijn, kunnen ze hun inzicht in taalstructuren aanscherpen. Ze begrijpen daardoor beter hoe hun moedertaal/de onderwijstaal werkt dan niet-CLIL leerlingen. Dit inzicht laat hen toe sneller vorderingen te maken in de CLIL-taal, maar ook in de beheersing van het Nederlands, de onderwijstaal (Strobbe & Sercu, 2019).

Cognitieve vaardigheden

Marsh et al (2009) suggereren dat er een positief verband is tussen meertaligheid en creativiteit zonder te stellen dat dit verband oorzakelijk is. Meertaligheid vergroot iemands vermogen om op een andere manier de wereld waar te nemen, zijn gedachten te organiseren, zijn geheugen te gebruiken.

Sociale vaardigheden

CLIL-leerlingen ondervinden een minder grote sociale afstand met vreemde-taalsprekers. Ze zijn meer bereid met vreemdetaalsprekers om te gaan (Dalton-Puffer, 2008). Dit gemak zorgt ervoor dat leerlingen zich competent voelen om met anderstaligen in gesprek te gaan en dat ook graag doen.


CLIL in de lerarenopleiding

We verkennen o.a.:

de theoretische kaders en die inzichten naar de praktijk
het wettelijk kader rond CLIL-onderwijs in Vlaanderen
De verschillende soorten taal (schooltaal versus thuistaal, vaktaal, sociale taal, instructietaal) 
De principes van taalontwikkelend lesgeven
De algemene principes van CLIL-didactiek, exploreren authentiek materiaal, differentiatietechnieken toepassen, geven van feedback, ontwerpen van een CLIL-les,...

CLIL heeft lang de naam gehad van een didactiek te zijn voor de cognitief sterke studenten. Xavier Gisbert (2018) weerlegt dit. CLIL heeft het potentieel voor álle leerlingen, ook leerlingen met een lage SES, om een sterke leerwinst te creëren.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek vreemde talendidactiekVerplicht€ 50,00
  • Auteur: Rick De Graaf e.a.
Klaar voor CLILVerplicht€ 40,00
  • Auteur: Liesbeth Martens, Piet Van de Craen
Taal leren van kleuters tot volwassenenVerplicht€ 25,00
  • Auteur: Koen Jaspaert & Carolien Frijns
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen33,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio20,00schriftelijk met mondelinge toelichting
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00mondelinge proef (20')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio20,00schriftelijk met mondelinge toelichting
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00mondelinge proef (20')

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.