Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Belichaming ontrafeld35200/3082/2324/1/32
Studiegids

Belichaming ontrafeld

35200/3082/2324/1/32
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Andere co-titularis(sen): Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Unravelling embodiment is een cursus die noties van belichaming vanuit verschillende perspectieven benadert. Het doel is om te reflecteren, te ervaren, door te geven en praktijken toe te passen om de gemeenschappelijke discoursen binnen het dans- en onderwijsveld te diversifiëren door perifere praktijken, lichamen en problematieken te presenteren die gewoonlijk buiten deze ruimtes vallen.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Ontwikkelt en verwoordt lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
Betwist en hercontextualiseert verworven technieken en methoden
Definieert, breidt tools en methodologie├źn uit door het betrekken van belichaamd onderzoek
Bouwt een belichaamd kennisarchief op
Erkent en vertaalt zijn belichaamd bewustzijn
Erkent diverse lichamen en belichaamde praktijken in sociale en artistieke context
Experimenteert met, reflecteert en dialogeert met verschillende belichaamde praktijken

Leerinhoud

Wanneer we nadenken over belichaamde praktijken, is het eerste probleem dat we tegenkomen: over welke lichamen wordt gesproken wanneer we het hebben over belichaamde praktijken? Unravelling embodiment komt voort uit de dringende behoefte om de gemeenschappelijke discoursen en praktijken binnen het dans- en onderwijsveld te diversifiëren door perifere praktijken, lichamen en problematieken te presenteren die gewoonlijk buiten deze ruimten vallen.

In deze twee weken durende cursus zullen studenten samenwerken met verschillende docenten-kunstenaars met verschillende achtergronden, onderzoeken en praktijken die hun werk zullen delen door de studenten instrumenten aan te reiken om toe te passen op hun project en vooral het begrip belichaming vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Unravelling Embodiment is gericht op het reflecteren, ervaren, overdragen en implementeren van diverse en inclusieve praktijken vanuit een micro- en macroperspectief in de eigen belichaamde praktijk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid