Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Artistieke praxis-toolbox38215/3082/2324/1/13
Studiegids

Artistieke praxis-toolbox

38215/3082/2324/1/13
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Andere co-titularis(sen): De Smedt Christine, Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel begint het masterprogramma met een intensieve uitwisseling tussen de deelnemers en het masterteam. Tijdens discussies, reflecties, lezingen en studiopraktijk worden kaders en methodologieën gecreëerd om belichaamde praktijk- en onderzoeksaspecten binnen de eigen artistieke praktijk te versterken.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Organiseert een duurzame artistieke praktijk om de belichaamde praktijk uit te breiden
Investeert in belichaamde praktijken om de eigen artistieke praktijk te verdiepen
Definieert en implementeert gepaste methodologie├źn voor de eigen artistieke praktijk
5. Bouwt, door dialoog en overdracht, een duurzame praktijk op in een artistieke omgeving
Vertaalt relevante (zelf)-reflecties naar de eigen artistieke praktijk
Begrijpt de verworven onderzoeksmethodologie├źn en past deze toe in de eigen praktijk
8. Construeert, door vertaling naar en interactie met de samenleving, een zich ontwikkelende praktijk
Is in staat zijn artistieke praktijk op een consistente manier uit te werken en te delen met anderen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel van een week begint het masterprogramma met een intensieve uitwisseling tussen de deelnemers en het masterteam. In het eerste deel introduceren we het masterprogramma in dialoog met het masterproject van elke deelnemer. Door collectief met de groep en individueel via feedbackmethoden te werken, zullen ze samen een kaart van zorgen construeren, het masterproject belichamen en hun project uitwerken met een reeks vragen die in het masterformulier worden gepresenteerd.

In het tweede deel van de cursus zal de docent-kunstenaar verschillende methodologieën in artistiek onderzoek presenteren en de studenten instrumenten aanreiken om hun masterproject te delen, te reflecteren en te presenteren aan hun peers en het aanwezige team. Om een begrip van de begrippen 'artistiek onderzoek' en 'artistieke praktijk' te ontvouwen en te ontwikkelen, zullen ze zowel bestaande fysieke/choreografische praktijken als analytische benaderingen bekijken. Vanuit het algemene perspectief in de actuele context van maatschappij, kunst en dans, zal deze cursus inzoomen op elk onderzoeksproject van de deelnemers en mogelijke te ontwikkelen methodologieën. Ten slotte zullen we ons afvragen hoe we kunnen samenwerken en kijken naar feedbackstrategieën die een constructief instrument kunnen zijn binnen het onderzoek.

Tijdens discussies, reflecties, lezing en studiopraktijk zullen kaders en methodologieën worden gecreëerd om de belichaamde praktijk en onderzoeksaspecten binnen hun artistieke praktijk te erkennen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid