Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Belichaamd cureren35207/3082/2324/1/76
Studiegids

Belichaamd cureren

35207/3082/2324/1/76
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Andere co-titularis(sen): Chanteigné Yann, Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Belichaamd Cureren verdiepen de deelnemers zich in de geschiedenis van curatie en live arts, worden verschillende invalshoeken en curatoriële praktijken onder de loep genomen, en nemen de deelnemers het modernistische gebouw van Kunstencentrum deSingel als speelterrein om een live kunst tentoonstelling te organiseren.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Ontwikkelt en verwoordt lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
Maakt kennis met de geschiedenis van curatie en live kunst
4. Deelt het belichaamde vakmanschap binnen het artistieke veld
Vertaalt belichaamde methodologieën naar het artistieke veld
Onderzoekt hoe de verworven belichaamde kennis ten dienste staat van de artistieke praktijk
Draagt passende elementen van hun belichaamde artistieke praktijk over in een artistieke context
Implementeert curatoriële tools in een tastbare en deelbare artistieke output

Leerinhoud

Live performance krijgt steeds meer terrein in de wereld van de beeldende kunst. Hoewel er in de 20e eeuw veel momenten van live kunst zijn geweest binnen de context van de beeldende kunst, is de invloed ervan pas sinds 2000 wijdverbreid en structureel binnen de gevestigde instellingen voor beeldende kunst. Hoe beïnvloedt live arts de werkwijze van musea? En hoe biedt de context van het museum nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van live arts?

Tijdens een uitwisseling van één week tussen de residenten van de Master Dance en de curatoren-in-ontwikkeling van Curatorial Studies(KASK Gent), verdiepen de deelnemers zich in de geschiedenis van curatie en live arts, worden verschillende invalshoeken en curatoriële praktijken onderzocht en nemen de deelnemers het modernistische gebouw van Kunstencentrum deSingel als speelterrein om een live arts tentoonstelling in te richten. De cursus focust op het kruispunt tussen live arts en het curatoriële. Hoe creëer je curatoriële kaders voor live arts? Hoe verschillend is de economie van live arts ten opzichte van het curatorschap van objecten? Hoe reageert live arts op de aandachtseconomie? Deze en meer vragen vormen de basis van deze week.

De deelnemers krijgen een tweeledig programma. Enerzijds zijn er lezingen met uitgenodigde curatoren en choreografen die binnen dit kader werken en anderzijds zal de hoofdverantwoordelijke docent-kunstenaar van de cursus de week en de deelnemers begeleiden bij het ontwikkelen van een gezamenlijk werk. Samen creëren de deelnemers een curatorieel concept in relatie tot een performatieve interventie binnen het festival Radiant Nights van DE SINGEL.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met KASK Curatorial Studies door: Michiel Vandevelde, Laura Herman, Renata Lamenza Epifanio, Anna Stoppa, Yann Chanteigné en Iris Terclaevers.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.

Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid