Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Artistieke praxis-muziek en geluid38218/3082/2324/1/18
Studiegids

Artistieke praxis-muziek en geluid

38218/3082/2324/1/18
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Andere co-titularis(sen): Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel schetst, bespreekt en reflecteert uitgebreide noties in muziek en geluid binnen de danscontext. Daarnaast zullen de studenten de verworven instrumenten en reflecties toepassen op hun Master project.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Organiseert een duurzame artistieke praktijk om de belichaamde praktijk uit te breiden
Past aspecten van muziek en geluid toe in de artistieke praktijk
5. Bouwt, door dialoog en overdracht, een duurzame praktijk op in een artistieke omgeving
Onderzoekt en verdiept zich in verschillende praktijken van muziek en geluid
Verkennen van en experimenteren met concepten van muziek en geluid en deze omzetten in belichaamde kennis
Kan de verworven kennis van muziek en geluid vertalen en overdragen
8. Construeert, door vertaling naar en interactie met de samenleving, een zich ontwikkelende praktijk
Onderzoekt een specifiek artistiek veld, om te begrijpen hoe het functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context

Leerinhoud

Door deze onderwerpen op te nemen in de Master dansopleiding, kan de danskunstenaar muziek en geluid niet alleen zien als elementen om de creatie te ondersteunen, maar ook als instrumenten om een voorstelling te onderzoeken, te componeren en te definiëren. Het doel is om de dialoog tussen de student en zijn praktijk verder uit te breiden door een uitwisseling aan te gaan met twee docent-kunstenaars die in één week hun praktijk, onderzoek en perspectieven op deze onderwerpen zullen delen.

Samen zien we dat de verstrengeling van deze perspectieven niet alleen bijdraagt aan een breder begrip van muziek en een uitgebreidere notie van geluid, maar ook aan nieuwe manieren om dans waar te nemen, te componeren en te creëren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid