Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Belichaamde theorie35212/3082/2324/1/52
Studiegids

Belichaamde theorie

35212/3082/2324/1/52
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Brevers Anne-Lise
Andere co-titularis(sen): Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe belichaam je theorie? Deze vraag is relevant voor elke artistieke praktijk. Sinds de opkomst van de conceptuele dans in de jaren zestig en de introductie van het concept 'expanded choreography' in de jaren negentig, vindt de relatie tussen theorie en praktijk plaats in een scherpe en voortdurende dialoog. Vandaag bouwen we in de kunstcreatie voort op de erfenis van deze periodes, terwijl tegelijkertijd de grenzen tussen deze kennisvelden steeds vloeiender worden.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Ontwikkelt en verwoordt lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
Is in staat theoretische kaders te vertalen naar belichaamde kennis en deze te verweven met de eigen artistieke praktijk
Investeert in belichaamde praktijken als een middel om theorie te ontwikkelen
7. Zet vakmanschap en belichaamde kennis in andere settings in
Daagt de rol van de belichaamde kennis in de samenleving uit
Implementeert relevante belichaamde kennis in verschillende omstandigheden
Vertaalt de belichaamde methodologie├źn om met de maatschappij in wisselwerking te kunnen treden

Leerinhoud

Embodied Theory is gericht op de alliantie tussen de fysieke creatieve praktijk en theoretisch onderzoek. In deze cursus zullen we onderzoeken hoe de structuur van de rede kan worden opgebouwd door middel van de details van onze belichaming en hoe we dit praktisch kunnen integreren, hierrond kunnen samenwerken, en vooruitgang kunnen boeken met en vanuit theoretische teksten in ons creatief onderzoek. We zullen bespreken hoe en wanneer kennis contextueel kan worden toegepast in de studio via verschillende instrumenten, variërend van neurowetenschappen over kunstgeschiedenis tot filosofie. Studenten worden begeleid in het ontwikkelen van een korte vorm gebaseerd op een theoretische tekst gelinkt aan hun onderzoeksvraag. Deze korte vorm zal op zijn beurt uitmonden in een geschreven voorstel waarin een systeem van referenties is vervat, geboren uit de kruisbestuiving van de tekst en het studiowerk.

Embodied Theory wil studenten in staat stellen om kritisch en dynamisch onderzoek te doen naar academische kennis en methodes van dansonderzoek.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid