Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Artistieke praxis-scenografie en kostuum-expanded38220/3082/2324/1/86
Studiegids

Artistieke praxis-scenografie en kostuum-expanded

38220/3082/2324/1/86
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Andere co-titularis(sen): Malfliet Raphael, Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel schetst, bespreekt en reflecteert uitgebreide noties in scenografie en kostuum binnen de danscontext. Bovendien zullen de studenten de verworven tools en reflecties toepassen in hun Masterproef.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Organiseert een duurzame artistieke praktijk om de belichaamde praktijk uit te breiden
Past aspecten van scenografie en kostuum toe in de artistieke praktijk
5. Bouwt, door dialoog en overdracht, een duurzame praktijk op in een artistieke omgeving
Onderzoekt en verdiept zich in verschillende praktijken van scenografie en kostuum
Verkennen van en experimenteren met concepten van scenografie en kostuum en deze omzetten in belichaamde kennis
Kan de verworven basiskennis van scenografie en kostuum vertalen en overdragen
8. Construeert, door vertaling naar en interactie met de samenleving, een zich ontwikkelende praktijk
Onderzoekt het vakgebied van de scenografie en het kostuum, om te begrijpen hoe het functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context

Leerinhoud

Hoewel de praktijk van de scenograaf en de kostuumontwerper algemeen gezien wordt als een praktijk in samenwerking met de regisseur en/of de choreograaf, worden deze processen zelden met elkaar in verband gebracht in de educatieve context. Door deze praktijken binnen het programma van de master Dans  te brengen, kan de danskunstenaar scenografie en kostuum niet alleen zien als elementen om de creatie te ondersteunen, maar ook als instrumenten om een voorstelling te onderzoeken, te creëren en te definiëren. Het doel is om de dialoog tussen de student en zijn praktijk verder uit te breiden door een uitwisseling aan te gaan met verschillende docent-kunstenaars die hun praktijk, onderzoek en perspectieven over deze onderwerpen zullen delen.

Het opleidingsonderdeel wordt verdeeld in twee delen, scenografie en kostuum. Dit opleidingsonderdeel wordt begeleid door docenten die kunstenaars-practitioners en onderzoekers zijn met verschillende achtergronden. Zij verweven praktijk en theorie in hun eigen werk en delen hun methodes, zorgen en strategieën in het veld. Dit biedt de student handvatten om hun Master project uit te voeren en in relatie met de de domeinen scenografie en kostuum.

Samen zien we dat de verstrengeling van deze perspectieven niet alleen bijdraagt aan een breder begrip van scenografie en een uitgebreidere notie van kostuum, maar ook aan nieuwe manieren om dans waar te nemen en te creëren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid