Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef Dans32846/3082/2324/1/21
Studiegids

Masterproef Dans

32846/3082/2324/1/21
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Andere co-titularis(sen): Brevers Anne-Lise, De Smedt Christine, Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De masterproef volgt de student gedurende het gehele traject van de Master Dans. Hoewel dit vooral een individueel proces is, reikt de opleiding instrumenten aan om de masterproef te ondersteunen, te ontwikkelen en te creëren in gesprek met mentoren, medestudenten en het Master Dansteam. De noties, methoden en praktijken die in de voorgaande modules zijn gedeeld, worden geïmplementeerd in de uitkomsten die door de student worden voorgesteld.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Ontwikkelt en verwoordt lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
1. Ontwikkelt en verwoordt lichamelijk vakmanschap door middel van verworven instrumenten en technieken
2. Organiseert een duurzame artistieke praktijk om de belichaamde praktijk uit te breiden
2. Organiseert een duurzame artistieke praktijk om de belichaamde praktijk uit te breiden
3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om de eigen artistieke praktijk te verdiepen
3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om de eigen artistieke praktijk te verdiepen
4. Deelt het belichaamde vakmanschap binnen het artistieke veld
4. Deelt het belichaamde vakmanschap binnen het artistieke veld
5. Bouwt, door dialoog en overdracht, een duurzame praktijk op in een artistieke omgeving
5. Bouwt, door dialoog en overdracht, een duurzame praktijk op in een artistieke omgeving
6. Is in staat het artistieke veld te onderzoeken om de eigen praktijk te voeden en zich dienovereenkomstig te positioneren
6. Is in staat het artistieke veld te onderzoeken om de eigen praktijk te voeden en zich dienovereenkomstig te positioneren
7. Zet vakmanschap en belichaamde kennis in andere settings in
7. Zet vakmanschap en belichaamde kennis in andere settings in
8. Construeert, door vertaling naar en interactie met de samenleving, een zich ontwikkelende praktijk
8. Construeert, door vertaling naar en interactie met de samenleving, een zich ontwikkelende praktijk
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen de eigen artistieke praktijk en de samenleving
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen de eigen artistieke praktijk en de samenleving

Leerinhoud

Het Masterproef volgt de student gedurende het hele traject van de MA Dans. Hoewel dit vooral een individueel proces is, heeft het programma instrumenten aangereikt om het Masterproef te ondersteunen, te ontwikkelen en te creëren in gesprek met mentoren, peers en het Master team. De begrippen, methoden en praktijken die in de voorgaande modules zijn gedeeld, worden geïmplementeerd in de door de student voorgestelde resultaten.

De cursus Masterproject wordt begeleid door verschillende docent-kunstenaars met verschillende achtergronden. In de eerste werkperiode delen de studenten collectief en individueel hun masterproef en presenteren ze een eerste try-out van hun resultaten onder leiding van de docent. Op dit punt in hun traject verwachten we dat de studenten hun belichaamd artistiek onderzoek presenteren, uitvoeren en uitwerken op zowel fysiek als cognitief niveau, maar met nog tijd om het te ontwikkelen tot aan de Master Jury. In de laatste werkperiode zal de docent-kunstenaar de studenten individueel en collectief begeleiden voor hun Masterprojectpresentaties.

Er worden twee voorstellingen per jaar georganiseerd waar eerste- en tweedejaars studenten samenkomen om hun Masterproef te delen en te bespreken met vakgenoten en het Master team. Er is begeleiding met interne en externe gasten.

De Master jury vindt plaats aan het einde van het programma. Het individuele belichaamde artistieke onderzoek dat gedurende het hele traject is uitgevoerd, wordt geëvalueerd door een panel van interne en externe juryleden, en het wordt gepresenteerd in 3 uitkomsten: een oral presentation, waarin de student zijn onderzoeksproject presenteert en een dialoog voert met de jury; een research paper, waarin de student zijn onderzoek en het theoretische kader dat de artistieke praktijk ondersteunt, uitwerkt en in een context plaatst en er kritisch op reflecteert; en een performative event, waarin de student zijn belichaamde artistieke onderzoek presenteert in dialoog met zijn onderzoeksvragen en research paper. Door deze drie onderdelen toont de student een belichaamde kennis, onafhankelijk denken en originaliteit in het bereiken van competenties en leerdoelen. Een gedetailleerde beschrijving van deze cursus en de resultaten is te vinden in het Vademecum.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Zie Vademecum
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen390,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00

Toetsing (tekst)

Performatief event: projectopdracht 60%
Schriftelijk deel: onderzoeksopdracht 30%
Mondelinge presentatie: reflectieopdracht in de examenreeks 10%

De student moet de drie componenten uitvoeren om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel.

Voor de toetsvormen projectopdracht en de reflectieopdracht in de examenreeks is geen tweede examenkans mogelijk.
Het cijfer voor de toetsvorm projectopdracht en de reflectieopdracht in de examenreeks van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode.