Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Onderzoek-dans en maatschappij38216/3082/2324/1/47
Studiegids

Onderzoek-dans en maatschappij

38216/3082/2324/1/47
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Andere co-titularis(sen): Cassiers Edith, Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Onderzoek: Dans en Maatschappij reflecteren studenten op hun onderzoeksvraag in een kritisch perspectief, waarbij ze hun artistieke praktijk in een bredere artistieke, politieke, culturele en sociale context plaatsen.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om de eigen artistieke praktijk te verdiepen
Zoekt actief naar een reeks bronnen en methodologie├źn die verband houden met actueel dansonderzoek
Toont basiskennis van de huidige discussies in sociale, politieke, culturele en economische context
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen de eigen artistieke praktijk en de samenleving
Is vertrouwd met verschillende vormen van dansonderzoek en erkent hoe het functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context
Eigen artistiek onderzoek analyseren, uitwerken en relateren aan relevante onderwerpen zoals postkolonialisme, necropolotiek, culturele studies, queer studies
(Her)definieert, verdedigt en, indien nodig, daagt zijn/haar rol uit als kunstenaar in de samenleving

Leerinhoud

In Dans en Maatschappij worden de studenten aangemoedigd om na te denken over hun onderzoeksvraag in relatie tot de eigen artistieke praktijk en de maatschappij. Door het bespreken en analyseren van teksten en concepten zoals postkolonialisme, nieuw materialisme, culturele en queer studies, zullen studenten deze perspectieven integreren in relatie tot de eigen praktijk, waarbij ze kritische vaardigheden ontwikkelen die essentieel zijn voor het uitwerken van hun belichaamde artistieke onderzoek. De studenten worden begeleid door docenten-kunstenaars vanuit zowel theoretisch als praktisch perspectief. Door het delen van concepten en begrippen biedt dit opleidingsonderdeel de student instrumenten om zijn praktijk in een bredere artistieke, politieke, economische en sociale context te plaatsen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk40,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.
 
Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid