Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Onderzoek-dans en dramaturgie38219/3082/2324/1/52
Studiegids

Onderzoek-dans en dramaturgie

38219/3082/2324/1/52
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Andere co-titularis(sen): Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het doel van deze week is om een verruimd begrip van dramaturgie te creëren. Hoe kan dramaturgie een belichaamde praktijk ondersteunen vanuit een hedendaags gezichtspunt?

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om de eigen artistieke praktijk te verdiepen
Reflecteert, ontwikkelt, communiceert en documenteert dramaturgische inzichten en relateert deze aan eigen belichaamd artistiek onderzoek
Toont een basiskennis van de functie(s) van dramaturgie in dans
Gebruikt dramaturgische tools in de eigen artistieke praktijk
6. Is in staat het artistieke veld te onderzoeken om de eigen praktijk te voeden en zich dienovereenkomstig te positioneren
Toont een kritisch metabewustzijn over culturele en ideologische aspecten van het functioneren van artistieke codes in het het artistieke veld en in de de eigen artistieke praktijk
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen de eigen artistieke praktijk en de samenleving
Is vertrouwd met dramaturgie in de danscontext, en weet hoe deze functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context

Leerinhoud

De praktijk van de dramaturgie is historisch verbonden met het theater. Dit begrip werd in de tweede helft van de 20e eeuw geïntroduceerd in de westerse hedendaagse dansscène. Door dramaturgie te relateren aan dans werd het vakgebied van de dramaturgie uitgebreid. In deze onderzoeksweek zullen de studenten kennis maken met het begrip dramaturgie. Reizend door de geschiedenis worden verschillende opvattingen van de term geïntroduceerd. Daarnaast zullen gastspreker(s), naast de hoofddocent, hun visie en persoonlijke dramaturgische praktijk delen. Het doel van deze week is om een breder begrip van dramaturgie te creëren. Hoe kan dramaturgie een belichaamde praktijk ondersteunen vanuit een hedendaags gezichtspunt?

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk40,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.

Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid