Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Onderzoek-dans en documentatie38221/3082/2324/1/23
Studiegids

Onderzoek-dans en documentatie

38221/3082/2324/1/23
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in Dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Epifanio Renata Lamenza
Andere co-titularis(sen): De Laet Timmy, Terclaevers Iris
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel zullen studenten reflecteren op noties van archiveren en documenteren in de danscontext en deze relateren aan hun artistieke praktijk.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Reflecteert en onderzoekt op vragen en ervaringskennis om de eigen artistieke praktijk te verdiepen
Onderkent, reflecteert, ontwikkelt en communiceert archief- en documentatiemethoden en relateert deze aan eigen artistiek belichaamd onderzoek
Toont praktische vaardigheden met betrekking tot archiefonderzoek, documentatie en analyse van dans
6. Is in staat het artistieke veld te onderzoeken om de eigen praktijk te voeden en zich dienovereenkomstig te positioneren
Analyseert dansdocumentatie en -archivering, zoals het lichaam als archief, mondelinge geschiedenissen, vormen van schrijven, visuele representatiewijzen, en werkt dit uit in relatie tot de eigen artistieke praktijk
9. Investeert, door te resoneren binnen het sociaal-politieke en economische klimaat, in de wederkerige relatie tussen de eigen artistieke praktijk en de samenleving
Heeft basiskennis van documentatie en archiveringsprocessen in dans en legt verbanden met de bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel Onderzoek: Dans en Documentatie worden studenten aangemoedigd om verschillende archiverings- en documenteringsmethoden te onderzoeken en te relateren aan hun eigen artistiek onderzoek.

De cursus wordt begeleid door docent(en) met verschillende achtergronden, die ideeën delen over re-enactment, archiverings methoden in dans, en hoe archiveringsprocessen ook kunnen worden opgevat als politieke handelingen. Door praktijk en theorie met elkaar te verweven, delen de docenten hun methodes, bekommernissen en perspectieven in het archiveren en documenteren van dans, en bieden ze de student tools aan om te implementeren, te reflecteren en te relateren aan hun artistieke praktijk.

Samen dragen deze dialogen niet alleen bij aan een breder begrip van archiveringsprocessen en een uitgebreidere notie van documenteren in dans, maar ook aan nieuwe manieren om dans waar te nemen, te creëren en te analyseren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Zie Trotter (studiegids)
 • Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk40,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00

Toetsing (tekst)

Evaluatie
Raadpleeg ‘Toetsing (lijst)’ voor de specifieke evaluatieonderdelen of toetsvormen voor dit opleidingsonderdeel.
Tweede examenkans
Niet voor alle opleidingsonderdelen is een herkansing mogelijk. Raadpleeg ’Toetsing (lijst)' voor dit opleidingsonderdeel.
 
Aanwezigheidsvereiste:
Een minimum van 60% aanwezigheid is vereist. Bij minder dan 60% aanwezigheid krijgt de student 0/20 voor (alle) toetsvorm(en) permanente evaluatie.
Voorwaarden voor gewettigde afwezigheid:

* Een afwezigheid gewettigd door een medisch attest geüpload in iBamaFlex
* Een vooraf aangevraagde en door het opleidingshoofd of de artistiek coördinator goedgekeurde afwezigheid.