Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Perspectieven op muzikaliteit35578/3137/2324/1/83
Studiegids

Perspectieven op muzikaliteit

35578/3137/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Sound Cradle
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verhulst Sarah
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

In dit deel maak je connectie met het jonge kind in jezelf. Vanuit een interactieve, ervaringsgerichte aanpak komen we tot een algemeen denkkader rond muzikaliteit. Een kompas dat je door de opleiding loodst. Het stelt je in staat je eigen ontwikkeling doorheen de opleiding te situeren.

Maak kennis met een heldere visie op muzikaliteit. Vier hanteerbare kernaspecten tekenen een continuĆ¼m uit vanaf de vroegste levensfasen tot op professioneel muzikaal niveau. Zij vormen de aanzet voor het portfolio dat je doorheen de opleiding opbouwt.

Leerinhoud

Vooruitblik opleiding
Introspectie op de eigen muzikaliteit
Visie op muzikaliteit
Aanzet portfolio

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00