Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muzikale ontwikkeling en communicatie35579/3137/2324/1/20
Studiegids

Muzikale ontwikkeling en communicatie

35579/3137/2324/1/20
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Sound Cradle
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verhulst Sarah
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Je bestudeert de muzikale ontwikkeling vanaf de geboorte. Je neemt hierbij specifieke situaties onder de loep. Je verwerft inzicht in de manier waarop communicatie tussen baby’s en ouders ontstaat. Je ontdekt de kracht van non-verbale communicatie en leert hoe je hieruit tot musiceren komt. Vanuit een gelaagd observeren speel je in op emoties met gebruik van je stem, je lichaam, een object of instrument. Praktijkvoorbeelden worden geanalyseerd, geïnterpreteerd en kritisch benaderd.

Leerinhoud

muzikale ontwikkeling vanaf de geboorte
belichaamde intenties
non-verbaal communiceren
communiceren met klank en muziek
aanknopen bij een muzikaal basisvocabularium
communicatie als spel
lezen en voeden van groepsdynamiek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Eerste examenperiodePortfolio25,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodePortfolio25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00