Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziek en beweging35580/3137/2324/1/54
Studiegids

Muziek en beweging

35580/3137/2324/1/54
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Sound Cradle
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verhulst Sarah
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Korte omschrijving

Beweging en muziek zijn onlosmakelijk verbonden. Je onderzoekt de relatie tussen beweging en emotie, intentie en reactie. Je koppelt het oor aan de motoriek en ervaart de kracht van entrainment. Je bestudeert het concept imitatie. Je bestudeert toonaangevende methodieken rond muziek en beweging en koppelt deze aan praktijkoefeningen.

Leerinhoud

Bestaande methodieken
Expressiviteit
Intentionaliteit
Laban movement

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00
Eerste examenperiodePortfolio30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks35,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00
Tweede examenperiodePortfolio30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks35,00