Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Het artistieke spel35581/3137/2324/1/88
Studiegids

Het artistieke spel

35581/3137/2324/1/88
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Sound Cradle
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Verhulst Sarah
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Korte omschrijving

Je verwerft de vaardigheden om vanuit domeinoverschrijdende artistieke parameters in interactie te gaan. Verschillende modellen en methodieken worden bestudeerd. Je leert deze interpreteren en er op verder bouwen. Je evolueert naar het spelen met grotere muzikale structuren.

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit 4 modules. De opbouw ervan weerspiegelt de muzikale ontwikkeling vanaf de geboorte. Tijdens de modules komen diverse experten en praktijken in beeld met focus op culturele verschillen.

Leerinhoud

module 1 (18 cu)
exploreren
experimenteren
spelen met muzikale parameters: timbre, dynamiek, ritme, cadans, metrum, toonhoogte, enzovoort

module 2 (18 cu)
improviseren
muzikaal materiaal ontwikkelen
modellen, structuren
spelen met artistieke parameters in de tijdskunsten: contrast, herhaling, variatie,verwachting.

module 3 (12 cu)
M.L.T. (E.E.Gordon)
observatiestage (zelfstudie)
actieve mini-stage bij 1 of 2 kinderen en (groot)ouders (zelfstudie)

module 4 (12 cu)
praktijkvoorbeeld
reflectie en presentatie voor medestudenten

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Vormen van groepsleren15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen390,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Eerste examenperiodePortfolio25,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodePortfolio25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00