Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Stagepraktijk35586/3137/2324/1/64
Studiegids

Stagepraktijk

35586/3137/2324/1/64
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Postgraduaat Sound Cradle
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Verhulst Sarah
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Korte omschrijving

Je loopt stage in het brede werkveld met aandacht voor verschillende artistieke praktijken: workshop, kinderopvang, muziektheater, concert, installatie, enzovoort. Tijdens deze verschillende stages word je gecoacht door je stagebegeleider of/en mentor

Leerinhoud

Stagevoorbereiding
Observatie- en actieve stage van verschillende artistieke praktijken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werkplekleren en/of stage27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen240,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio30,00
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,00
Tweede examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00