Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leraar in mijn praktijkvak A37980/3041/2324/1/70
Studiegids

Leraar in mijn praktijkvak A

37980/3041/2324/1/70
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Leraar in mijn praktijkvak A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): De Belder Imke, Heuvelmans Rony, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Korte omschrijving

Vanuit het algemeen didactisch referentiekader leren studenten stapsgewijs een les voorbereiden in hun eigen vakgebied.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
De student verzorgt zijn taalgebruik en past deze aan aan de doelgroep bij het uitwerken van de basiswerkvorm
I: interactie: de klas managen
De student bereidt de praktische organisatie van zijn basiswerkvorm voor
De student heeft oog voor veiligheid en/of hygiëne bij het uitwerken van zijn basiswerkvorm
B: leerbevordering: doelgericht werken
De student past de basisprincipes van het didactisch denken toe
De student voert een basiswerkvorm uit - iets uitleggen, iets tonen, interactie voeren en/of een instructie geven - in een gesimuleerde context
De student werkt een basiswerkvorm uit als deel van een lesvoorbereiding
De student werkt een basiswerkvorm uit en voert deze uit in een gesimuleerde context
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De student hanteert vakgebonden bronnen en selecteert gericht leerinhoud bij het uitwerken van de basiswerkvorm
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
De student vraagt actief de aandacht van de leerlingen op bij het uitvoeren van de basiswerkvorm in een gesimuleerde context
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
De student creëert een klasopstelling die het leren bevordert bij het uitwerken van een basiswerkvorm
De student houdt rekening met de eigenheid van de doelgroep bij het uitwerken van de basiswerkvorm
De student kiest voor een klasopstelling die de basiswerkvorm ondersteunt
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
De student zet ondersteunende leermiddelen naar eigen keuze in bij het uitvoeren van de basiswerkvorm in een gesimuleerde context

Leerinhoud

o Didactisch referentiekader
o Beginsituatie
o Leerplan
o Onderwijsdoelen
o Leerinhoud
o Werkvormen: doceren- vertellen- demonstratie- onderwijsleergesprek

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector
Boek 'Algemene didactiek'Verplicht€ 30,00
  • Auteur: Els Tanghe

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00