Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk op de stageschool 137993/3041/2324/1/27
Studiegids

Praktijk op de stageschool 1

37993/3041/2324/1/27
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
    Keuzeoptie:
    • Stage
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Praktijk op de stageschool 1
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Praktijk op de stageschool 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Co-titularis(sen): Geuvens Liesbeth, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Korte omschrijving

Je voert didactische, pedagogische en observatieopdrachten uit op de school waar je jouw stage uitvoert.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
De student gebruikt gepast vaktaalwoorden
De student gebruikt heldere taal
De student hanteert schriftelijk en mondeling een verzorgd taalgebruik
De student licht op vraag van de leerlingen vaktaalwoorden toe
I: interactie: de klas managen
De student heeft een actieve, gepaste houding
De student neemt gericht de klasruimte in
De student staat samen met de mentor in voor de organisatie van het praktijklokaal
De student staat samen met de mentor in voor het klasmanagement (structuur bieden, grenzen stellen, omgangsvormen bewaken)
B: leerbevordering: doelgericht werken
De student bakent in zijn lesvoorbereiding duidelijke lesfasen af en zorgt voor vlotte overgangen.
De student benadrukt de lesfasen en verzorgt de overgangen tussen de lesfasen
De student past de gekozen didactische principes toe
De student voert de gekozen werkvormen vaardig uit en zet leermiddelen gericht in
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De student bereidt een les of een aantal lesfasen voor vertrekkend vanuit het werkplan van de mentor
De student stelt voor een les of voor een aantal lesfasen duidelijke lesdoelstellingen op.
De student selecteert praktijkgerichte informatie die aansluit bij het niveau van de klasgroep
De student bepaalt in overleg met de mentor de leerinhoud om de lesdoelen te bereiken.
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
De student is positief aanwezig in de klas
De student maakt de opbouw en doelstelling van de les duidelijk naar leerlingen toe
De student zorgt voor een veilig leerklimaat
J: interactie: constructief samenwerken
De student profileert zich als beginnende leerkracht op de stageschool
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
De student zet gerichte observaties in om het profiel van de doelgroep te doorgronden en participeert waar mogelijk.
De student past het taalgebruik aan aan de doelgroep
De student beslist in samenspraak met de mentor en/of stagebegeleider welke didactische principes extra aandacht moeten krijgen en verwerkt deze in een les of een aantal lesfasen
De student kiest met de mentor en/of de stagebegeleider een selectie van werkvormen en leermiddelen die helpen om de lesdoelen efficiƫnt te bereiken

Leerinhoud

Je voert didactische, pedagogische en observatieopdrachten uit op de school waar je jouw stage uitvoert.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen347,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00