Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Digivaardig II38037/3041/2324/1/68
Studiegids

Digivaardig II

38037/3041/2324/1/68
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Digivaardig II
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Digivaardig II
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bernaert Ilse
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

J: interactie: constructief samenwerken
De student gebruikt een digitaal leerplatform om informatie te delen en te communiceren met collega's, leerlingen en ouders in een gesimuleerde context
De student maakt een verslag op voor een leerlingvolgsysteem
De student voert schoolgebonden administratieve taken en planning uit in een gesimuleerde context
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
De student zoekt actief naar het aanbod van vakgebonden digitale tools en experimenteert ermee
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
De student gebruikt digitale leermiddelen in functie van het ontwerpen van een les

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00